Produkter för finansiering av export

Aktia hjälper ditt företag att finansiera er export. Våra produkter för finansiering av export kräver alltid ett kreditbeslut eller limiter som är giltiga. Kontakta din kundansvariga hos Aktia så hjälper vi dig. Om det gäller bekräftelse av exportremburs kan du kontakta Aktia Trade Finance.

Exportgaranti

Vid affärer med utlandet kan du minska riskerna med garantier för exporthandel. Läs här om olika alternativ för ditt företag.
Läs mera om exportgarantier

Exportremburs

En remburs är det säkraste betalningssättet både för dig som säljare och för köparen. Den kan minska risker när du gör affärer och passar speciellt bra om det är fråga om en ny köpare eller projekthandel eller om de ekonomiska och/eller politiska förhållandena i motpartens hemland är instabila.
Läs mera om exportremburs 
Läs mera om exportremburs som finansieringsinstrument

Standby-remburs

En standby-remburs används som säkerhet på samma sätt som en bankgaranti.
Läs mera om standby-remburs