Ulkomaisen pankkitakauksen käsittely Aktiassa

Ulkomaisten pankkitakausten käsittelyssä yrityksen ollessa takauksen ottaja tai edunsaaja Aktiassa toimitaan seuraavasti.

Yritys takauksen ottajana

Pankkitakauksen antamiseen tarvitaan luottopäätös, joten yrityksen tulee ottaa yhteyttä asiakasvastaavaan Aktia Pankissa. Kun luottopäätös on tehty, Aktia laatii toimeksiantajan takauspyynnön mukaisesti takauksen.

Takauksen toimittaminen

 1. Suora takaus
  Aktia tai toimeksiantaja (asiakas) toimittaa takauksen suoraan edunsaajalle.
   
 2. Välitetty takaus
  Aktia lähettää takauksen SWIFTin välityksellä kirjeenvaihtajapankkiin, joka välittää sen edelleen edunsaajalle.
   
 3. Toimeksiantotakaus
  Aktia antaa vastatakuun sisältävän toimeksiannon kirjeenvaihtajapankilleen, joka antaa varsinaisen takauksen edunsaajalle.   

Yritys takauksen edunsaajana

Aktia välittää saapuvan tuontikaupan takauksen tuojalle ulkomaisen pankin (takaajapankki) ohjeiden mukaisesti ilman vastuuta todennettuaan sen aitouden.

Aktia voi myös antaa ulkomaisen pankin toimeksiantotakauksen perusteella oman takauksen edunsaajalle, jolloin tuojalta poistuu maa- ja pankkiriski. Tällöin tuojan on syytä sopia kulujen jakautumisesta kauppasopimusta tehdessään.   

Ota yhteyttä Aktia Trade Financeen.

Lue lisää tuonnin takauksista
Takauksen kulkukaavio