Vienti

Vientikaupassa on huomioitava monia asioita. Miten ja milloin maksu hoidetaan ja varat ovat yrityksesi käytössä? Kuinka pienentää mahdollisia riskejä? Viejänä sinun kannattaa pohtia seuraavia asioita.

 • Tunnetaanko ostaja ennestään?
 • Voiko ostajaan luottaa?
 • Millä markkinoilla ostaja toimii?
 • Poliittinen ja taloudellinen tilanne alueella
 • Maksun nopeus ja varmuus
 • Rahoituksen tarve
 • Suojautuminen valuuttakurssiriskiä vastaan

Maksutavan ja vakuuden valinta

Valitse maksutapa markkinoiden, asiakassuhteen ja turvallisuuden mukaan

Jälkikäteismaksu

Jälkikäteismaksu sopii, kun

 • myyjä ja ostaja tuntevat toisensa.
 • myyjä ja ostaja harjoittavat liiketoimintaa kehittyneissä teollisuusmaissa, joissa on vakaat pankki- ja maksujärjestelmät.
 • myyjällä ja ostajalla on entuudestaan pitkä kauppasuhde ja molemminpuolinen luottamus, joten kauppaa käydään avoimella tililuotolla (Open Account Terms).

Myyjä voi vaatia ostajan pankilta maksutakausta tai standby-remburssia kauppahinnan maksun vakuudeksi.


Ennakkomaksu

Ennakkomaksu sopii, kun

 • asiakas on uusi ja tuntematon
 • ostaja on maassa, jonka pankkijärjestelmä on puutteellinen tai jossa on epävakaa taloudellinen ja poliittinen tilanne.

Ennakkomaksun yhteydessä ostaja voi vaatia myyjän pankilta ennakkomaksutakausta suojatakseen ennakkomaksun palautuksen siinä tapauksessa, että toimitusta ei tule.

Lue lisää
Suora maksu (Clean Payment) 
Viennin takaukset
Standby-remburssi


Asiakirjaperittävä (Documentary Collection)

Asiakirjaperittävä sopii maksuksi, kun

 • ostaja ja myyjä tuntevat toisensa ja tietävät toisen olevan luotettava yhteistyökumppani
 • ostajan maassa on vakaa poliittinen, taloudellinen ja oikeudellinen tilanne
 • myyjällä ei ole epäilyksiä ostajan maksukyvyn tai -halun suhteen
 • ostajan maassa ei rajoiteta tai säännöstellä ulkomaanmaksuja.

Perittävän tarkoituksena on varmistaa maksun saaminen sovittujen ehtojen mukaisesti ennen kuin tavaran hallintaan oikeuttavat asiakirjat luovutetaan ostajalle.

Lue myös vientiperittävästä

Remburssi

Remburssi sopii maksutavaksi, kun

 • asiakassuhde on uusi, myyjä ei tunne ostajan maksukykyä tai -halua
 • ostajan maassa on epävakaa taloudellinen ja poliittinen tilanne
 • myyjällä on vientiä maihin, joissa ulkomaisen valuutan saanti on rajoitettua
 • myynnin kohteena ovat erikoisvalmisteiset tai tilauksesta valmistettavat tavarat
 • myyjän on mahdollista myöntää ostajalle maksuaikaa ja itse käyttää remburssia rahoitusvälineenä.

Remburssissa pankki sitoutuu ostajan puolesta maksamaan kauppahinnan myyjälle tämän esitettyä pankille remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat, jotka osoittavat, että tavara on toimitettu.

Käytettäessä remburssia maksutapana kaupan molemmat osapuolet pyrkivät turvaamaan omat etunsa: myyjä riskittömän rahansaannin ja ostaja sopimuksen mukaisen toimituksen.

Lue lisää vientiremburssista


Ulkomaankaupassa käytettävät takaukset

 • Tarjoustakaus = Bid Bond, Tender Guarantee
 • Ennakkomaksutakaus = Advance Payment Guarantee
 • Kauppahintatakaus = Payment Guarantee link
 • Toimitustakaus = Performance Bond / Guarantee
 • Takuuajan takaus = Guarantee for Warranty Period, Warranty Guarantee, Maintenance Guarantee

Lue lisää viennin takauksista


Standby-remburssi (Standby Letter of Credit)

Myös standby-remburssia voidaan käyttää vakuutena. Standby-remburssi on takaustyyppinen remburssi, jota käytetään vakuutena tavallisen pankkitakauksen sijasta.

Standby-remburssi soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, ja sen sisältö määräytyy osapuolten tarpeiden ja yhteisen sopimuksen perusteella.

Lue lisää standby-remburssista

 

Ota yhteyttä Aktia Trade Financeen.

Näin suojaudut valuuttakurssiriskeiltä               
Sanastoa