Säästäminen ja sijoittaminen

Omistukset yhteenveto

Yhteenveto-sivulla näkyy yhteenveto kokonaisvarallisuudesta. Pantattu omistus esitetään kursiivilla. Salkkukohtainen omistus näkyy valitsemalla kyseisen salkun välilehden.
 
Yhteenvetovalikossa näkyy omistus graafisesti esitettynä kahdella eri tavalla.
 
Vasemmanpuoleinen kuva esittää omistuksen omaisuusluokittain. Kaikki tuotteet, kuten esimerkiksi Aktia PS tai vakuutussäästäminen jaetaan omaisuusluokkiin. Käytetyt luokat ovat lyhyet korot, pitkät korot, osakkeet sekä muut sijoitukset. Omistukset omaisuusluokittain antavat kuvan salkun riskitasosta, mutta eivät ota kantaa alla olevaan tuotteeseen. Esimerkiksi osakerahastot näkyvät osakeluokan alla, valtionobligaatioihin sijoittavat rahastot näkyvät Pitkä korko -luokan alla ja käteisvarat näkyvät Lyhyt korko -luokan alla. Muut sijoitukset, kuten indeksilainat, näkyvät omassa luokassaan.
 
Oikeanpuoleinen kuva esittää omistuksen tuotteittain. Osakkeet ja rahastot on ryhmitelty erikseen, vaikka alla oleva sijoituskohde voi olla sama. Rahaston sijoituskohteena voi esimerkiksi olla osakkeita, joita omistuksessa on muutenkin suorina osakesijoituksena. Lisäksi tuoteryhmiin on eritelty muut tuotteet, kuten esimerkiksi pitkäaikaissäästäminen (Aktia PS) tai vakuutussäästäminen.
 
Avoimena olevat toimeksiannot huomioidaan kokonaisvarallisuudessa ostovelkoina ja myyntisaamisina. Avoin toimeksianto voi olla esimerkiksi osakkeiden osto, jossa maksusuoritus tapahtuu vasta kaupanteon jälkeen.

 

Toisen asiakkaan tiedot verkkopankissa

Alasvetovalikossa ovat valittavissa ne asiakkaat, joiden omistukseen yrityksellä on oikeudet. Katseluoikeus tarkoittaa sitä, että verkkopankissa näkyy toisen asiakkaan salkkujen omistukset ja tapahtumat sekä toisen käyttäjän säännölliset rahastosäästösopimukset, joissa toinen käyttäjä säästää itselleen. Käyttöoikeus tarkoittaa sitä, että verkkopankissa voi tehdä ja muuttaa toimeksiantoja toiselle asiakkaalle, jonka asiakkuus on liitetty yrityksen verkkopankkiin. Henkilö, jolla on käyttöoikeus, voi myös tehdä uusia sekä muuttaa voimassaolevia säännöllisiä rahastosäästösopimuksia toiselle asiakkaalle. Toimeksiantojen ja muutoksien tekeminen edellyttää lisäksi käyttöoikeutta toisen asiakkaan tiliin. Käyttöoikeudet perustetaan konttorissa. Yrityksen oma asiakkuus näkyy oletuksena alasvetovalikossa.
 
Käyttäjäkohtaiset valtuudet
 
Käyttäjän yritysverkkopankkisopimuksella sovitaan käyttäjän valtuuksista yritysverkkopankissa. Valtuuksia on kaksi: Luku (käyttäjä näkee omistukset, tapahtumat, ostoerät sekä dokumentit ja tositteet mutta ei voi tehdä toimeksiantoja) ja Muokkaus (käyttäjä näkee edellä mainitut ja voi lisäksi tehdä toimeksiantoja).
 
 

Salkku

Tällä sivulla näkyy salkkukohtainen varallisuus. Pantattu omistus esitetään kursiivilla.
 
Avoimena olevat toimeksiannot huomioidaan kokonaisvarallisuudessa ostovelkoina ja myyntisaamisina. Avoin toimeksianto voi olla esimerkiksi osakkeiden osto, jossa maksusuoritus tapahtuu vasta kaupanteon jälkeen. 

 

Toisen asiakkuuden tiedot verkkopankissa

Alasvetovalikossa ovat valittavissa ne asiakkaat, joiden omistukseen yrityksellä on oikeudet. Katseluoikeus tarkoittaa sitä, että verkkopankissa näkyy toisen asiakkaan salkkujen omistukset ja tapahtumat sekä toisen käyttäjän säännölliset rahastosäästösopimukset, joissa toinen käyttäjä säästää itselleen. Käyttöoikeus tarkoittaa sitä, että verkkopankissa voi tehdä toimeksiantoja toiselle asiakkaalle, jonka asiakkuus on liitetty yrityksen verkkopankkiin. Käyttöoikeuden omaava voi myös tehdä uusia sekä muuttaa voimassaolevia säännöllisiä rahastosäästösopimuksia toiselle asiakkaalle. Toimeksiantojen ja muutoksien tekeminen edellyttää lisäksi käyttöoikeutta toisen asiakkaan tiliin. Käyttöoikeudet perustetaan konttorissa. Yrityksen oma asiakkuus näkyy oletuksena alasvetovalikossa.
 
 

Rahastot

Rahastot-osiossa näytetään koko rahasto-omistus. Omistus voi jakaantua eri salkkuihin. Tarkka omistusmäärä tulee esille viemällä hiiren osoitin rahasto-osuuksien määrän päälle.

 

Nimi

Rahaston nimi 

 

Määrä 

Kappalemääräinen omistus rahastossa, kahteen desimaaliin pyöristettynä. Tarkka omistusmäärä tulee esille viemällä hiiren osoitin luvun päälle. 

 

Hankinta-arvo

Omistuksen hankinta-arvo. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

 

Hinta

Rahasto-osuuden viimeinen saatavilla oleva arvo. Saraketta ei näytetä yhteenveto-sivulla 

 

Markkina-arvo

Kyseisen rahasto-omistuksen markkina-arvo viimeisellä saatavilla olevalla osuudenarvolla laskettuna.

 

+/- EUR

Voitto/tappio euroina sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

 

+/- %

Voitto/tappio prosenttina sijoituksen alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

 

Osuus

Kyseisen rahasto-omistuksen osuus prosentteina kokonaisomistuksesta. Sarake näytetään vain Yhteenveto-sivulla 

 

Salkku

Näyttää missä salkussa rahasto-omistus on säilytyksessä. Mikäli samaa rahastoa on useammassa salkussa, näytetään oletuksena yhteenlaskettu tieto. Salkkukohtaisen omistuksen saat esille Näytä salkut -linkistä. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla. 

 

Toimeksiantopainikkeet

Painikkeista pääsee tekemään toimeksiannon valittuun rahastoon valitussa salkussa. Mikäli samaa rahastoa on useammassa salkussa, saa salkkukohtaisen omistuksen esille painamalla Näytä salkut -inkkiä

 

Katso ostoeriä ja tapahtumia

Painikkeesta pääsee sivulle, jossa listataan valitun rahaston ostoerät ja tapahtumat. Mikäli samaa rahastoa on useammassa salkussa, saa salkkukohtaiset ostoerät ja tapahtumat esille painamalla Näytä salkut -linkkiä.

 

Yhteensä

Kyseisen omaisuusluokan arvo yhteensä. Voitto/tappio-tiedot näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.
 
 

Osakkeet

Osakkeet osiossa näytetään koko osakeomistus. Omistus voi jakaantua eri salkkuihin.

 

Nimi

Osakkeen nimi

 

Määrä

Kappalemääräinen omistus osakkeessa.

 

Hankinta-arvo

Osakkeen hankinta-arvo. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

 

Hinta

Osakkeen hinta näytetään viimeisimmän saatavilla olevan päätöskurssin mukaan. Saraketta ei näytetä Yhteenveto-sivulla.

 

Markkina-arvo

Kyseisen osakeomistuksen markkina-arvo viimeisimmällä saatavilla olevalla päätöskurssilla laskettuna.

 

+/- EUR

Voitto/tappio euroina sijoitusajan alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

 

+/- %

Voitto/tappio prosentteina sijoitusajan alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

 

Osuus

Kyseisen osakkeen osuus kaikesta omistuksesta. Sarake näytetään vain Yhteenveto -sivulla.

 

Salkku

Näyttää, missä salkussa osakkeet ovat säilytyksessä. Mikäli samaa osaketta on useammassa salkussa, näytetään oletuksena summattu tieto. Salkkukohtaisen omistuksen saa esille Näytä salkut -linkistä. Sarake näytetään vain Yhteenveto-sivulla.

 

Toimeksiantopainikkeet

Painikkeista pääsee tekemään toimeksiannon valitulla osakkeella valitussa salkussa. Mikäli samaa osaketta on useammassa salkussa, saa salkkukohtaisen omistuksen esille painamalla Näytä salkut -linkkiä.

 

Katso ostoeriä ja tapahtumia

Painikkeesta pääsee sivulle, jossa listataan valitun osakkeen ostoerät ja tapahtumat. Mikäli samaa arvopaperia on useammassa salkussa, saa salkkukohtaiset ostoerät ja tapahtumat esille painalla Näytä salkut -linkkiä.

 

Yhteensä

Kyseisen omaisuusluokan arvo yhteensä. Voitto/tappio-tiedot näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.
 
 

Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalainat-osiossa näytetään koko joukkovelkakirjalainaomistus. Omistus voi jakaantua eri salkkuihin.

 

Nimi

Joukkovelkakirjalainan nimi.

 

Määrä

Nimellisarvoinen omistus joukkovelkakirjalainassa

 

Hankinta-arvo

Joukkovelkakirjalainojen hankinta-arvo. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

 

Hinta

Joukkovelkakirjalainan saatavilla oleva arvo. Saraketta ei näytetä Yhteenveto-sivulla.

 

Markkina-arvo

Joukkovelkakirjalainojen markkina-arvo*

 

+/- EUR

Voitto/tappio sijoitusajan alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

 

+/- %

Voitto/tappio sijoitusajan alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

 

Seuraava tapahtuma

Joukkovelkakirjalainan seuraava koronmaksu- tai erääntymisajankohta.

 

Osuus

Joukkovelkakirjalainojen osuus kaikesta omistuksesta. Sarake näytetään vain Yhteenveto-sivulla.

 

Salkku

Näyttää, missä salkussa joukkovelkakirjalaina on säilytyksessä. Mikäli samaa joukkovelkakirjalainaa on useammassa salkussa, näytetään oletuksena summattu tieto. Salkkukohtaisen omistuksen saa esille Näytä salkut -linkistä. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla.

 

Katso ostoeriä ja tapahtumia

Painikkeesta pääsee sivulle, jossa listataan joukkovelkakirjalainan ostoerät ja tapahtumat. Mikäli samaa joukkovelkakirjalainaa on useammassa salkussa, saa salkkukohtaiset ostoerät ja tapahtumat esille painamalla Näytä salkut -linkkiä. 

 

Yhteensä

Kyseisen omaisuusluokan arvo yhteensä. Voitto/tappio-tiedot näytetään, mikäli kaikki hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.
 
* Debentuurien, obligaatioiden ja muiden joukkovelkakirjalainojen arvo voi vaihdella laina-aikana ja niiden arvo voi siten olla korkeampi tai alempi kuin lainan nimellisarvo tai sijoitettu summa. Jos laina pidetään laina-ajan loppuun saakka, saadaan yleensä takaisin nimellisarvo (pääomaturvattu laina) ja mahdollinen tuotto. Näille lainoille annetaan Aktian verkkopankissa ohjeellinen hintanoteeraus, jolla tarkoitetaan Aktian lainalle laskemaa arvioitua käypää hintaa. Hintanoteeraukseen vaikuttavat yleensä esimerkiksi muutokset korkotasossa, lainan jäljellä oleva juoksuaika tai markkinoiden arviot liikkeeseenlaskijaan liittyvistä riskeistä. Mikäli kyseessä on indeksilaina, hintanoteeraukseen vaikuttaa lisäksi tapa, jolla indeksihyvityksen arvo lainaehtojen mukaan lasketaan. Jos laina myydään kesken juoksuajan, siitä saatava hinta voi olla suurempi tai pienempi kuin lainan nimellisarvo. Ohjeellinen hintanoteeraus on arvio sijoituksen arvosta, ja todellinen kauppahinta voi poiketa hintanoteerauksesta. Lainan tuoton verotus voi olla erilainen sen mukaan, pidetäänkö laina eräpäivään asti vai myydäänkö se kesken juoksuajan.
 
 

Tilit ja talletukset

Talletukset-osiossa näytetään kaikki tilit, joissa yritys on omistajana. Mikäli yrityksellä on oikeus jonkun toisen asiakkaan omistuksiin, näkyy toisen asiakkaan tileistä ainoastaan ne, joihin yrityksellä on käyttöoikeus.

 

Tili

Tilin numero

 

Tilin nimi

Tilituotteen nimi

 

Korko

Tilille maksettava vuosittainen kokonaiskorko prosentteina

 

Saldo

Tilin saldo. Info-merkki kertoo, että tili on valuuttamääräinen. Alkuperäisen valuutan ja saldon valuutassa näkee viemällä hiiren osoittimen saldoluvun päälle.

 

Saldon arvopäivä

Saldon arvopäivä

 

Erääntymispäivä

Määräaikaisen talletuksen erääntymispäivä

 

Osuus

Tilisaldon osuus prosenteissa kaikesta omistuksesta. Sarake näytetään vain Yhteenveto-sivulla.

 

Salkku

Salkku, johon tili voi olla liitetty

 

Yhteensä

Talletukset yhteensä
 
 

Vakuutussäästäminen

Vakuutustuote

Eläke- tai säästövakuutus sekä säästövakuutukseen mahdollisesti liitetty Profiilipalvelu

 

Maksetut maksut

Vakuutusaikana maksetut vakuutusmaksut yhteensä 

 

Nostot

Vakuutuksesta nostetut säästöt yhteensä 

 

Säästön määrä

Vakuutuksen kokonaissäästön määrä. Säästössä on huomioitu tähän asti annetut hyvitykset sekä tehdyt veloitukset. 

 

Osuus

Vakuutustuotteen osuus kaikesta omistuksestasi 

 

Yhteensä 

Vakuutuksen maksetut maksut, nostot ja säästöt yhteensä. 
 
 

Muut sijoitukset

Nimi

Muun sijoitustuotteen nimi 

 

Määrä 

Kappalemääräinen omistus. Tarkan kappalemääräisen omistuksen näkee viemällä hiiren osoittimen saldoluvun päälle. 

 

Hankinta-arvo 

Muun sijoituksen hankinta-arvo 

 

Markkina-arvo

Markkina-arvo laskettu arvostuksen saatavuuden mukaan 

 

+/- EUR 

Voitto/tappio sijoitusajan alusta. Tieto näytetään, mikäli hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

 

+/- %

Voitto/tappio sijoitusajan alusta. Tieto näytetään mikäli hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.

 

Omistus %

Muiden sijoituksien osuus prosenteissa kaikesta omistuksestasi. Sarake näytetään vain yhteenveto-sivulla.
 
 

Ostovelat ja myyntisaamiset

Tässä näkyy käsittelyssä olevien toimeksiantojen vaikutus kokonaisvarallisuuteen.

 

Instrumentin nimi

Käsittelyssä olevan toimeksiannon instrumentin nimi 

 

Toimeksiannon tyyppi 

Toimeksiannon tyyppi voi olla Osto, Myynti, Merkintä ja Lunastus. Vaihtotoimeksiannon kautta tehdyt merkinnät näkyvät tässä merkintätoimeksiantoina. Rahastosäästömerkinnät eivät näy ostovelkoina.

 

Summa 

Toimeksiannon kokonaissumma 

 

Salkku 

Salkku, johon toimeksianto kohdistuu

 

Ostovelat ja myyntisaamiset yhteensä

Avoimena olevat toimeksiannot huomioidaan kokonaisvarallisuudessa ostovelkoina ja myyntisaamisina. Avoin toimeksianto voi olla esimerkiksi osakkeiden osto, jossa maksusuoritus tapahtuu vasta kaupanteon jälkeen. 
 
 

Raportit ja tositteet

Lukemattomat dokumentit näkyvät lihavoituna.

 

Rahastoraportit

Tässä näkyvät kaikki saapuneet rahastoihin liittyvät raportit.

 

Rahastotositteet

Tässä näkyvät kaikki saapuneet rahastoihin liittyvät tositteet.
 
 

Rahastosäästösopimukset

Tällä sivulla näkyvät kaikki säännölliset rahastosäästösopimukset. Mukana ovat myös ne rahastosäästösopimukset, joissa säästäjänä on joku muu tai joissa säästetään jollekin toiselle. 
Säännöllisten rahastosäästösopimuksien tietoja voidaan muuttaa valitsemalla listasta haluttu rahastosäästösopimus.

 

Rahasto 

Rahaston nimi 

 

Säästöerä 

Säännöllinen säästöerä euroina 

 

Seuraava maksupäivä 

Seuraavan säästöerän veloituspäivä 

 

Salkku 

Salkku, johon rahastosäästösopimukset on tehty 

 

Saaja 

Rahasto-osuuksien saaja 

 

Maksaja 

Rahastosäästämisen maksaja 
 
 

Säännöllisen rahastosäästämisen aloittaminen

Kun rahastolistauksesta on valittu kohderahasto, näkyy sivulla rahasto, johon säästäminen ollaan aloittamassa, salkku, johon rahastosäästömerkinnät kohdistuvat, minimisäästösumma sekä oletusmerkintäpalkkio
 
Veloitustili-valikossa on valittavissa tilit, joissa yritys on omistajana tai joihin sillä on käyttöoikeus. Mikäli säästösopimus tehdään toisen asiakkaan salkkuun, johon yrityksellä on käyttöoikeus, on käytettävissä sekä ne tilit, joiden omistaja yritys on että toisen asiakkaan tilit, joihin yrityksellä on käyttöoikeus.
 
Säästöerä veloitetaan tililtä valittuna päivänä. 
 
Ensimmäinen maksupäivä voi olla aikaisintaan tekopäivää seuraava arkipäivä.
 
Säästämisväli voi olla yksi kuukausi tai joka toinen kuukausi.

 

Toimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja voi muuttaa painamalla Edellinen-linkkiä.
 
 

Säännöllinen rahastosäästäminen / Sopimuksen tiedot

Salkku 

Salkku, johon rahastosäästösopimus on tehty 

 

Rahasto 

Valittu rahasto

 

Säästöerä 

Säästöerä euroina

 

Ensimmäinen maksupäivä 

Ensimmäisen säästöeräsi veloituspäivä 

 

Säästämisjakso 

Valittu säästämistiheys

 

Seuraava maksupäivä 

Seuraavan säästöerän veloituspäivä

 

Saaja 

Rahasto-osuuksien saaja 

 

Maksaja 

Rahastosäästömerkinnän maksaja 
 
 

Rahastosäästösopimuksen tiedot (Tee muutos)

Tällä sivulla näkyvät voimassa olevien rahastosäästösopimusten tiedot, joihin voi tehdä muutoksia.

 

Salkku

Salkku, johon rahastosäästösopimukset on tehty

 

Rahasto

Valittu rahasto

 

Minimisäästöerä

Valitun rahaston minimisäästöerä

 

Seuraava maksupäivä

Seuraavan säästöerän veloituspäivä

 

Veloitustili

Tili, jolta rahastosäästäminen veloitetaan

 

Säästöerä

Säästöerä euroina

 

Maksupäivä

Säästöerän veloituspäivämäärä

 

Säästämisjakso

Valittu säästämistiheys
 
 

Vahvistus

Tässä näet yhteenvedon tekemäsi rahastosäästösopimuksen tiedoista. 

 

Rahasto 

Valitsemasi rahasto 

 

Salkku 

Salkku, johon rahastosäästösopimuksesi on tehty 

 

Ensimmäinen maksupäivä 

Ensimmäisen säästöeräsi veloituspäivä 

 

Minimisäästöerä 

Valitsemasi rahaston minimisäästöerä 

 

Seuraava maksupäivä 

Seuraavan säästöeräsi veloituspäivä 

 

Veloitustili 

Tili jolta rahastosäästäminen veloitetaan 

 

Säästöerä 

Säästöeräsi euroina 

 

Maksupäivä 

Säästöerän veloituspäivämäärä 

 

Säästämisjakso 

Valitsemasi säästämistiheys 
 
 

Rahastotoimeksiantojen seuranta

Tällä sivulla voi seurata viimeisimpiä rahastotoimeksiantoja toimeksiantotyypeittäin. Rahastosäästömerkinnät eivät näy toimeksiantojen seurannassa. Mikäli yrityksellä on oikeus toisen asiakkaan salkkuihin, näkyvät toimeksiannot niissä salkuissa

 

Merkintä

Toimeksiannot näytetään sivulla niin kauan kun ne ovat käsittelyssä sekä 14 päivää toteutumisen jälkeen.

 

Lunastus

Toimeksiannot näytetään sivulla niin kauan kun ne ovat käsittelyssä sekä 14 päivää toteutumisen jälkeen. Toimeksiannot näytetään kappalemääräisenä tai euroissa sen mukaan, miten toimeksianto on annettu.

 

Vaihto

Toimeksiannot näytetään sivulla niin kauan kun ne ovat käsittelyssä sekä 14 päivää toteutumisen jälkeen. Toimeksiannot näytetään kappalemääräisenä tai euroissa sen mukaan, miten toimeksianto on annettu.
 
 

Osaketoimeksiantojen seuranta

Sivulla näet avoimet, toteutuneet sekä hylätyt/peruutetut osake-, optio- sekä merkintäoikeustoimeksiannot. Mikäli sinulla on oikeus toisen asiakkaan salkkuihin, näet toimeksiannot niissä salkuissa. 
 
Toimeksiannot näytetään syöttöpäivän mukaisessa järjestyksessä.

 

Avoimet toimeksiannot

Toimeksianto näkyy tässä kunnes se on kokonaan toteutunut tai jos voimassaoloaikaa on vielä jäljellä.
 
Toimeksiantorivien oikeassa laidassa olevista painikkeista pääsee katsomaan toimeksiannon tarkempia tietoja sekä peruuttamaan toimeksiannon.

 

Toteutuneet toimeksiannot

Toimeksianto näkyy tässä 14 vuorokauden ajan sen jälkeen, kun se on siirtynyt Avoimet toimeksiannot -kohdasta tähän kohtaan.
 
Toimeksianto siirtyy tähän kun:
 
- Toteutunut kokonaan
- Toteutunut osittain, ja voimassaoloaika on loppunut
- Toteutunut osittain, ja käyttäjä on perunut jäljellä olevan määrän
- Toteutunut osittain ja Pörssi on hylännyt jäljellä olevan määrän
 
Toimeksiantorivien oikeassa laidassa olevista painikkeista pääsee katsomaan toimeksiannon tarkempia tietoja sekä peruuttamaan toimeksiannon.

 

Hylätyt/peruutetut toimeksiannot

Toimeksianto siirtyy tähän kun se on:
 
- Se ei toteutunut lainkaan, ja voimassaoloaika on loppunut 
- Se ei toteutunut lainkaan, ja käyttäjä on perunut jäljellä olevan määrän
- Pörssi ei ole ottanut toimeksiantoa vastaan

 

Toimeksiannon lisätiedot

Sivun Toimeksiannot lisätiedot -kohdassa näet tiedot toimeksiantoa syötettäessä annetut tiedot.
 
Toimeksiannosta toteutuneet erät -kohdassa näet miten toimeksiantosi on toteutunut. Toimeksiantosi voi toteutua monessa erässä, vaikka yksi osake kerrallaan. Mahdollinen kiinteä palkkio lisätään ensimmäisen toteutuneen erän palkkioon.

 

Toimeksiannon peruuttaminen

Mikäli toimeksiannon voi peruuttaa, on Toimeksiannon peruutus -osio näkyvissä sivun alalaidassa.
 
 

Tapahtumien haku

Tällä sivulla voi hakea sijoitustapahtumia salkuissa. Mikäli yrityksellä on oikeus toisen asiakkaan salkkuihin voi tapahtumia hakea myös niistä salkuista.

 

Tapahtumalistaus

Oletuksena sivulla listataan tapahtumat uusin ylinnä. Vanhempia tapahtumia pääsee katsomaan klikkaamalla sivun alalaidassa olevaa Seuraava-linkkiä. Hakutuloksia rajaamaan voi käyttää hakukriteerejä.
 
Tapahtuman arvopäivää klikkaamalla pääsee katsomaan tapahtuman tarkempia tietoja.
 
 

Tapahtuman tarkemmat tiedot

Tällä sivulla näet tarkemmat tiedot sijoitustapahtumasta. Näytettävät tiedot riippuvat arvopaperityypistä jonka tapahtumaa olet katsomassa. 
 
 

Instrumentin ostoerät

Instrumentin nimi

Instrumentin nimi 

 

Salkku (ao-tili)

Näyttää millä arvo-osuustilillä instrumentti on säilytyksessä. 

 

Kauppapäivä 

Tapahtuman kauppapäivä 

 

Määrä

Tapahtuman kappalemäärä. Mikäli tapahtuman tiedoissa olevista arvoista on saatavissa tarkempia arvoja, saa arvot näkyviin viemällä hiiren osoittimen sivulla näkyvän arvon päälle.

 

Hankintahinta

Yhden kappaleen hankintahinta. Mikäli tapahtuman tiedoissa olevista arvoista on saatavissa tarkempia arvoja, saa arvot näkyviin viemällä hiiren osoittimen sivulla näkyvän arvon päälle.

 

Hankinta-arvo

Kappaleiden hankintahinta yhteensä

 

Markkina-hinta

Yhden kappaleen arvo. Mikäli tapahtuman tiedoissa olevista arvoista on saatavissa tarkempia arvoja, saa arvot näkyviin viemällä hiiren osoittimen sivulla näkyvän arvon päälle.

 

Markkina-arvo

Kappaleiden arvo yhteensä 

 

+/- EUR

Voitto/tappio sijoitusajan alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikkien omistuksessa olevien instrumenttien hankintahinnat ovat Aktian tiedossa. 

 

+/- %

Voitto/tappio sijoitusajan alusta. Tieto näytetään, mikäli kaikkien omistuksessa olevien instrumenttien hankintahinnat ovat Aktian tiedossa.
 
 

Rahastolistaus

Rahastolistaus-sivulla näkyy rahastovalikoimamme. Näihin rahastoihin voi tehdä merkinnän klikkaamalla painiketta + rahastokohtaisella rivillä. 
 
Säännöllisen rahastosäästämisen voi aloittaa klikkaamalla painiketta >.
 
Rahaston nimi toimii linkkinä, joka ohjaa rahastokohtaiselle sivulle. Sivulta löytyy lisätietoa rahastosta. 
 
Merkintätoimeksianto kohdistuu siihen salkkuun, joka on valittuna kohdassa "Valitse salkku johon merkintä tehdään". Rahastovalikoima voi vaihdella salkkukohtaisesti.
 
Rahastoja voi hakea käyttämällä hakutoimintoa. Rahaston nimi -kenttään voi antaa myös vain osan rahaston nimestä.
 
Rahasto-osuudet jaetaan tuotto- ja kasvuosuuksiin. Tuotto-osuuksille pyritään jakamaan tuottoa vuosittain. Kasvu-osuuksissa tuotto jää kasvattamaan pääomaa. Lähtökohtaisesti sivulla listataan rahastojen kasvuosuudet (Aktian omissa rahastoissa B-osuudet). Tarvittaessa voi kaikki rahastoista tarjolla olevat osuudet hakea esille valitsemalla "Näytä kaikki rahastojen osuuslajit".
 
Listassa rahasto-osuuden arvo on ilmoitettu kahden desimaalin tarkkuudella. Rahasto-osuuden virallinen arvo voidaan noteerata useamman desimaalin tarkkuudella. Rahaston virallinen arvo saadaan näkyviin viemällä hiiren osoittimen sivulla näkyvän arvon päälle.
 
 

Kertamerkintätoimeksiannon syöttö

Sivulla näkyy rahasto, johon merkintää ollaan tekemässä sekä salkku, johon merkintä kohdistuu.
 
Veloitustili-valikossa on valittavissa tilit, joissa yritys on omistajana tai joihin yrityksellä on käyttöoikeus. Mikäli merkintä tehdään toisen asiakkaan salkkuun, johon yrityksellä on käyttöoikeus, on käytettävissä sekä ne tilit, joiden omistaja yritys on että toisen asiakkaan tilit, joihin yrityksellä on käyttöoikeus.
 
Merkintäsumma veloitetaan tililtä kun toimeksianto on vahvistettu.

 

Toimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääsee ennen vahvistamista muuttamaan painamalla Edellinen-linkkiä.
 
 

Rahastonvaihtotoimeksiannon syöttö

Kun vaihdon kohteena oleva rahasto on valittu, näkyy sivulla rahasto, josta vaihtoon liittyvää lunastusta ollaan tekemässä sekä salkku, johon vaihto kohdistuu.
 
Lunastustoimeksiannon voi jättää euro- ja/tai kappalemääräisenä riippuen siitä, mikä on sallittua rahastossa. Mikäli koko omistus kyseisessä rahastossa halutaan siirtää toiseen rahastoon, valitaan lunastusmääräksi kaikki.
 
Vaihdossa merkittävä rahasto valitaan rahastolistauksesta. Rahastovalikoima voi vaihdella salkkukohtaisesti. Rahastoja voi hakea käyttämällä hakutoimintoa. Rahaston nimi -kenttään voi antaa myös vain osan rahaston nimestä.
 
Rahasto-osuudet jaetaan tuotto- ja kasvuosuuksiin. Tuotto-osuuksille pyritään jakamaan tuottoa vuosittain. Kasvu-osuuksissa tuotto jää kasvattamaan pääomaa. Lähtökohtaisesti sivulla listataan rahastojen kasvuosuudet (Aktian omissa rahastoissa B-osuudet), joissa tuotto pääomitetaan. Haluttaessa voidaan hakea esille kaikki rahastosta tarjolla olevat osuudet valitsemalla "Näytä kaikki rahastojen osuuslajit".
 
Listassa rahasto-osuuden arvo on ilmoitettu kahden desimaalin tarkkuudella. Rahasto-osuuden virallinen arvo voidaan noteerata useamman desimaalin tarkkuudella. Arvio kaupasta tulee esille painamalla Laske arvio. Lopulliset arvot riippuvat rahasto-osuuden toteutuspäivän mukaisesta arvosta.

 

Rahastonvaihtotoimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääsee ennen vahvistamista muuttamaan painamalla Palaa.
 
 

Rahastolunastustoimeksiannon syöttö

Kun lunastuksen kohteena oleva rahasto on valittu, näkyy sivulla rahasto, josta lunastusta ollaan tekemässä sekä salkku, johon lunastus kohdistuu.
 
Hyvitystili-valikossa on valittavissa tilit, joissa yritys on omistajana tai joihin yrityksellä on käyttöoikeus. Mikäli lunastus tehdään toisen asiakkaan salkkuun, johon yrityksellä on käyttöoikeus, on käytettävissä sekä ne tilit, joiden omistaja yritys on, että toisen asiakkaan tilit, joihin yrityksellä on käyttöoikeus.
 
Lunastustoimeksiannon voi jättää euro- ja/tai kappalemääräisenä riippuen siitä, mikä on sallittua rahastolla. Mikäli halutaan lunastaa koko omistus kyseisessä rahastossa, valitaan lunastusmääräksi kaikki.
 
Arvio kaupasta tulee esille painamalla Laske arvio. Lopulliset arvot riippuvat rahasto-osuuden toteutuspäivän mukaisesta arvosta.

 

Lunastustoimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääsee ennen vahvistamista muuttamaan painamalla Palaa.
 
 

Osta osakkeita

Ostotoimeksianto kohdistuu siihen salkkuun, joka on valittuna "Salkku johon toimeksianto tehdään" -kohdassa. Arvopaperitarjooma voi vaihdella salkkukohtaisesti.
 
Arvopapereita voi hakea käyttämällä hakutoimintoa. Arvopapereita voi hakea toimialaluokan tai instrumenttityypin mukaan. Arvopaperin nimi -kenttään voi antaa myös vain osan arvopaperin nimestä.

 

Arvopaperilistaus

Arvopaperilistaus-sivulla näkyy pörssikaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit. Näitä arvopapereita voi ostaa klikkaamalla arvopaperikohtaisella rivillä painiketta +.
 
 

Ostotoimeksiannon syöttö

Kun osake on valittu, näkyy sivulla salkku, johon osto kohdistuu sekä osakkeen tiedot. 
 
Veloitustili-valikossa on valittavissa tilit, joissa yritys on omistajana tai joihin yrityksellä on käyttöoikeus. Mikäli osto tehdään toisen asiakkaan salkkuun, johon yrityksellä on käyttöoikeus, on käytettävissä sekä ne tilit, joiden omistaja yritys on että toisen asiakkaan tilit, joihin yrityksellä on käyttöoikeus.
 
Käytössä oleva ostovoima näytetään euroina toimeksiannon teon yhteydessä. Ostovoimalla tarkoitetaan euromääräistä rajaa, jonka puitteissa asiakas voi harjoittaa kaupankäyntiä ja tehdä toimeksiantoja. Ostovoiman ylittyessä ei uusia toimeksiantoja voi enää tehdä. Ostovoima näytetään reaaliaikaisena, joten kaupat ja tehdyt toimeksiannot huomioidaan näytettävässä summassa. Ellei muuta ole sovittu, ostovoima koostuu 5 000 euron perustasosta, sekä arvo-osuustilillä olevasta omaisuudesta. On huomioitava, että arvo-osuustilillä olevan omaisuuden arvostus ostovoiman laskennassa on 60 % edellisen päivän markkina-arvosta. Ostovoima ei ole limiitti, joten tulee varmistaa, että pankkitilillä on tarvittava kate kauppojen maksamiseksi arvopäivänä eli kaupankäyntipäivää seuraavana kolmantena pankkipäivänä (T+2). 

 

Markkinainformaatio

Osakkeen tietojen alla näkyy viimeisin kaupankäyntikurssi sekä osakkeen tämänhetkiset osto- ja myyntitarjoukset. Tiedot haetaan reaaliaikaisesti sivulle saavuttaessa.

 

Toimeksiannon tiedot

Toimeksiannon tietoihin täytetään osakkeiden määrä, rajahinta sekä toimeksiannon viimeinen voimassaolopäivä. Rajahinta tarkoittaa ylintä hintaa, jolla kauppa toteutuu, jos toimeksiannolle löytyy vastapuoli. Arvio kokonaiskuluista tulee esille painamalla Laske. Lopulliset palkkiot riippuvat siitä, miten toimeksianto toteutuu. Ostosumma veloitetaan tililtä selvityspäivänä, tavallisesti kolme päivää kaupan toteutumisen jälkeen.

 

Toimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääsee ennen vahvistamista muuttamaan painamalla Palaa.
 
 

Myyntitoimeksiannon syöttö

Sivulla näkyy salkku, johon myynti kohdistuu, sekä osakkeen tiedot.
 
Hyvitystili-valikossa on valittavissa tilit, joissa yritys on omistajana, tai joihin yrityksellä on käyttöoikeus. Mikäli myynti tehdään toisen asiakkaan salkkuun, johon yrityksellä on käyttöoikeus, on käytettävissä sekä ne tilit, joiden omistaja yritys on, että toisen asiakkaan tilit, joihin yrityksellä on käyttöoikeus.

 

Markkinainformaatio

Osakkeen tietojen alla näkyy viimeisimmän kaupankäyntikurssin sekä osakkeen tämänhetkiset osto- ja myyntitarjoukset. Tiedot haetaan reaaliaikaisesti sivulle saavuttaessa.

 

Toimeksiannon tiedot

Toimeksiannon tietoihin täytetään myytävien osakkeiden määrä, rajahinta sekä toimeksiannon viimeinen voimassaolopäivä. Rajahinta tarkoittaa alinta hintaa, jolla kauppa toteutuu, jos toimeksiannolle löytyy vastapuoli. Arvio kokonaiskuluista tulee esille painamalla Laske. Lopulliset palkkiot riippuvat siitä, miten toimeksianto toteutuu. Myynnistä saatavat varat maksetaan valitulle hyvitystilille selvityspäivänä, tavallisesti kolme päivää kaupan toteutumisen jälkeen.

 

Toimeksiannon vahvistus

Sivulla kerrataan toimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääsee ennen vahvistamista muuttamaan painamalla Palaa
 
 

Tee joukkovelkakirjalainamerkintä

Sivulla näkyy salkku, johon merkintä kohdistuu. Voidaan valita myös toinen asiakkuus, johon yrityksellä on käyttöoikeus, edellyttäen, että tällä on avoinna oleva panttaamaton arvo-osuustili ja tämän sijoituskokemus ja -tietämys on selvitetty. Selvitys voidaan tehdä toiselle asiakkaalle ainoastaan konttorissa. Huomioitava on, että edunvalvonnan alaisina oleville henkilöille tehtävät joukkovelkakirjalainamerkinnät sisältävät rajoituksia. Tarvittaessa tulee ottaa yhteyttä Aktian konttoriin.

 

Arvopaperilistaus

Arvopaperilistauksessa näkyy ne Aktia Pankin liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat, joita voi kullakin hetkellä merkitä. Merkintäaika on aina lainakohtainen.

 

Emissiokurssi

Joukkovelkakirjalainan hinta, joka maksetaan joukkovelkakirjalainaa merkittäessä. Emissiokurssi voi poiketa nimelliskurssista eli sadasta. Jos emissiokurssi on alle 100 prosenttia, maksetaan lainasta vähemmän kuin nimellisarvon verran.

 

Vähimmäismerkintä

Vähimmäismerkintä, jolla joukkovelkakirjalainaa voi merkitä. Joukkovelkakirjalainan merkintäsumman tulee olla euroina aina tasan tuhat, esim. 1 000 euroa tai 5 000 euroa.

 

Merkintäpalkkio

Joukkovelkakirjalainan merkinnästä perittävä merkintäpalkkio prosentteina. Aktian debentuurilainoista ei peritä merkintäpalkkiota.

 

Viimeinen merkintäpäivä

Joukkovelkakirjalainan merkintäjakson viimeinen päivä.
 
 

Joukkovelkakirjalainan tiedot

Näyttää merkittävän joukkovelkakirjalainan sekä vähimmäismerkinnän.

 

Toimeksiannon tiedot

Arvo-osuustili

Arvo-osuustilin tulee olla panttaamaton. 

Veloitustili

Veloitustilin tulee olla oma tili, johon asiakkaalla on käyttöoikeus verkkopankissa

Merkintäsumma

Joukkovelkakirjalainan merkintäsumman tulee olla euroina aina tasan tuhat, esim. 1 000 euroa tai 5 000 euroa.

Arvio kuluista

Arvio merkinnän kokonaiskuluista tulee esille painamalla Laske arvo. Merkintäsumma veloitetaan valitulta tililtä merkittäessä.

Sopimusehdot ja asiakirjat

Lainakohtaiset ehdot tulee hyväksyä. Lisäksi tulee tutustua liikkeeseenlaskijan julkaisemaan ohjelmaesitteeseen mahdollisine täydennyksineen ja lainaa koskevaan markkinointiesitteeseen.

 

Toimeksiannon vahvistaminen 

Sivulla kerrataan merkintätoimeksiannon tiedot sekä vahvistetaan toimeksianto. Toimeksiannon tietoja pääsee ennen vahvistamista muuttamaan painamalla Palaa.