Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Så här sköter vi din förmögenhet

Aktia Private Banking

Så här sköter vi din förmögenhet

Vår placeringsfilosofi och rådgivning grundar sig på öppen arkitektur, kunnighet, aktivitet och att på lång sikt öka din förmögenhet.

Öppen arkitektur

Vårt erbjudande innehåller inte endast våra egna placeringsinstrument och våra bankirer har inte provisionsbaserade löner. 

I och med vår öppna arkitektur kan vi förutom våra egna produkter välja tillgångsslag, marknader och sektorer från våra partners sortiment åt dig, som är internationellt de bäst skötta och de mest produktiva.

Kunnig och aktiv

Vi tror på aktiv portföljförvaltning. Vi följer inte ett index i våra kapitalförvaltningslösningar, utan vi tar ansvar för vårt kunskapsområde och strävar alltid efter en högre avkastning än det allmänna referensindexet är.

Att vi placerar oss i topp från år till år i oberoende jämförelser av fondhus, bevisar att vi lyckats med vårt synsätt.

 

Generationsöverskridande långsiktighet och förutseende

Vår rådgivningsverksamhet är uppbyggd för att utveckla din förmögenhet utifrån dina förhoppningar om framtiden.

Hos oss får du alla de tjänster du behöver för att sköta din ekonomi. Vår specialistkunskap inom kapitalförvaltning är erkänd och våra bankirer har i snitt 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning. Det möjliggör en verklig, långsiktig förmögenhetsplanering.

 

Hur vill du att din förmögenhet ska skötas?

Vi skräddarsyr en servicehelhet utifrån dina behov.  Du kan välja att ge oss en fullmakt för att vi ska ta hand om den kontinuerliga allokeringen av dina tillgångar, eller att du själv fattar besluten med hjälp av råd från din privatbankir.     

När du har begränsat med tid eller intresse för att ständigt följa med ärenden räcker det att du väljer en placeringsstrategi och riskprofil för din portfölj. Vi gör placeringsbesluten för dig enligt den valda strategin.

Diskretionär kapitalförvaltning kan också skötas skatteeffektivt genom försäkringar.

I sista hand fattar du besluten om såväl den långsiktiga placeringsstrategin som enskilda placeringsbeslut själv. Din privatbankir fungerar som rådgivare.

Du utnyttjar det breda fondurvalet som Aktias fondundersökning ger och de möjligheter som våra alternativa placeringsprodukter erbjuder.

Bekanta dig med våra fonder

Placeringar i försäkringsformat erbjuder ett flexibelt och skattemässigt effektivt sätt att placera långsiktigt med eller utan ett livförsäkringsskydd. Du har ett brett sortiment av lösningar för olika behov att välja ifrån.

Aktia Avara

Allokeringstjänst +

Aktia Kapitaliseringsavtal

Vår värdepappersförmedling betjänar dig när du vill göra direkta värdepappersplaceringar.