Sanastoa

Annuiteetti

Annuiteettilainan maksuerä sisältää sekä koron että lyhennyksen ja on yhtä suuri joka kuukausi. Maksuerä muuttuu vain koronmuutoksen yhteydessä. Koron noustessa maksuerä suurenee, ja jos lainan korko laskee, maksuerä puolestaan pienenee. Laina-aika ei muuttu.

Annuiteetti on hyvä vaihtoehto, kun haluat tietää laina-ajan tarkalleen ja maksukykysi kestää mahdollisen koronnousun. Lyhennyksen osuus maksuerästä on alussa pieni, mutta laina-ajan kuluessa se suurenee, samalla kun koron osuus pienenee.

Bullet

Koko lainapääoma maksetaan kerralla takaisin, mutta korkoja voi maksaa useammassa erässä. Tätä vaihtoehtoa käytetään lähinnä tilapäiseen rahoitustarpeeseen.

Euriborkorko

Euribor on päivittäin noteerattava viitekorko. Euriborkorkoa käytetään viitekorkona rahoitusmarkkinasopimusten hinnoittelussa, ja Suomessa se on yleisesti käytetty asuntolainojen viitekorko. Tavallisimmat euriborkorot ovat 3 kuukauden, 6 kuukauden ja 12 kuukauden euriborkorko.

Kiinteä korko

Kiinteäkorkoisen lainan korko on sama koko laina-ajan tai muun sovitun ajan.

Kiinnitys

Kiinnitys on vakuusjärjestely, jossa omaisuutta annetaan lainan vakuudeksi. Kiinteistökiinnityksessä kiinteistö on lainan vakuutena. Kiinnityksiä voidaan antaa kiinteistöä, yritystä, autoa, meri- tai lentoalusta vastaan. Kaikki kiinnitykset viedään julkiseen kiinnitysrekisteriin.

Panttaus

Panttaus tarkoittaa, että annat omaisuutta velanmaksun vakuudeksi. Omaisuutta voi pantata myös toisen henkilön velanmaksun vakuudeksi. Silloin vastuu rajoittuu pantin arvoon ja tuottoon, ei muuhun omaisuuteen.

Prime-korko

Prime-korko on Aktian viitekorko, jota muutetaan pankin hallinnollisilla päätöksillä. Prime-korkoon vaikuttavat yleinen korkotaso, inflaatio-odotukset ja talousnäkymät. Tavallisesti Prime-korko muuttuu muutaman kerran vuodessa.

Takaus

Antamalla takauksen henkilö sitoutuu maksamaan jonkun toisen velan, jos tämä ei sitä maksa. Takaaja vastaa takaamastaan velasta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Tasaerä

Tasaerälyhennys merkitsee sitä, että maksat samansuuruista maksuerää koko laina-ajan. Jos lainan korko nousee, laina-aika pitenee, ja jos korko laskee, laina-aika lyhenee.

Tasaerälyhennys on hyvä vaihtoehto, kun haluat varmasti tietää maksuerän suuruuden tulevaisuudessa, mutta sinun ei tarvitse tietää laina-ajan pituutta tarkalleen.

Jos lainan korot ovat hyvin alhaalla lainaa ottaessasi, voivat tulevat koronnostot pidentää laina-aikaa niin, että siitä tulee turhan pitkä, eikä laina lyhene lainkaan. Ota siinä tapauksessa yhteyttä pankkiin ja sovi uusi lyhennyssuunnitelma.

Tasalyhennys

Tasalyhenteisessä lainassa lyhennys on aina samansuuruinen. Koron osuus maksuerästä pienenee lainapääoman pienentyessä edellyttäen, että korkotaso pysyy samana. Viitekoron noustessa maksuerä suurenee, ja jos viitekorko laskee, maksuerä pienenee. Maksuerä on siis suurempi laina-ajan alussa, mutta laina-aika ei muutu.