Konton och kort

Hur beställer jag ett nytt kort?

Genom att ringa Företagskundservice på 010 247 6700 kl. 8–18.

Hur beställer jag en ny PIN-kod till mitt kort?

Genom att ringa Företagskundservice på 010 247 6700 kl. 8–18.

Hur spärrar jag kortet om det har förkommit?

Genom att ringa antingen spärrtjänsten (24h på +358 800 0 2477) eller Företagskundservice (tfn 010 247 6700 kl. 8–18).

Mitt kort fungerar inte – vad ska jag göra?

Ta vänligen kontakt med Företagskundservice på 010 247 6700, så tar vi reda på vad det kan vara för fel. Det kan t.ex. bero på kortets chip, en förfallen faktura eller nätsidan.

Hur avslutar jag ett företagskonto?

Du kan gå till Meddelanden i Nätbanken för företag och skicka en identifierad begäran av vilken framgår vilket konto du vill avsluta och vart du vill flytta eventuella medel.

Hur får jag ett kontoutdrag?

Kontoutdragen levereras som direktpostning eller som kontoutdrag i nätbanken. Klicka på önskat konto i företagsnätbanken och öppna sidan Kontoutdrag; det senaste kontoutdraget visas då automatiskt.

Om du har både dagligt och månatligt kontoutdrag ska du skriva in månadens sista dag som första datum och den sista dagen i månaden som slutdatum. Då visas kontoutdraget för den sista dagen i månaden och kontoutdraget för hela månaden. Om du skriver in den första dagen i månaden som första datum och den sista som slutdatum visas det dagliga kontoutdraget för månadens alla dagar.

Om du har avtal om satsöverföringskontoutdrag flyttas kontoutdraget till den ws-kanal du valt.