Konton och kort

Hur öppnar jag ett nytt företagskonto?

Som Aktias företagskund kan du öppna ett nytt företagskonto genom en blankett för öppnande av nytt konto som du hittar på Din företagskundrelation-sidan. Om du ännu inte är företagskund i Aktia, kan du öppna en kundrelation genom att fylla i en blankett för kontaktbegäran.

Observera att genom att bifoga alla begärda bilagor till blanketterna påskyndar du behandlingsprocessen.

Hur avslutar jag mitt nuvarande företagskonto?

Du kan avsluta ditt företagskonto genom en blankett för avslutande av konto som du hittar på Din företagskundrelation-sidan. Kontakta kundstödet, om du vill att saldot på kontot som ska avslutas överförs till ett konto i en utländsk bank.

Observera att genom att bifoga alla begärda bilagor till blanketterna påskyndar du behandlingsprocessen.

Hur beställer jag ett nytt företagskort?

Som Aktias företagskund kan du beställa Aktia Business Debit-kortet genom en blankett för beställning av nytt kort som du hittar på Din företagskundrelation-sidan. Om du ännu inte är företagskund i Aktia, kan du öppna en kundrelation genom att fylla i en blankett för kontaktbegäran.

Observera att genom att bifoga alla begärda bilagor till blanketterna påskyndar du behandlingsprocessen.

Hur avslutar jag mitt företagskort?

Du kan avsluta ditt företagskort genom en blankett för avslutande av kort som du hittar på Din företagskundrelation-sidan.

Observera att genom att bifoga alla begärda bilagor till blanketterna påskyndar du behandlingsprocessen.

Hur beställer jag en ny PIN-kod till mitt kort?

Genom att ringa Företagskundservice på 010 247 6700 kl. 8–18.

Hur spärrar jag kortet om det har förkommit?

Genom att ringa antingen spärrtjänsten (24h på +358 800 0 2477) eller Företagskundservice (tfn 010 247 6700 kl. 8–18).

Mitt kort fungerar inte – vad ska jag göra?

Ta vänligen kontakt med Företagskundservice på 010 247 6700, så tar vi reda på vad det kan vara för fel. Det kan t.ex. bero på kortets chip, en förfallen faktura eller nätsidan.

Hur får jag ett kontoutdrag?

Kontoutdragen levereras som direktpostning eller som kontoutdrag i nätbanken. Klicka på önskat konto i företagsnätbanken och öppna sidan Kontoutdrag; det senaste kontoutdraget visas då automatiskt.

Om du har både dagligt och månatligt kontoutdrag ska du skriva in månadens sista dag som första datum och den sista dagen i månaden som slutdatum. Då visas kontoutdraget för den sista dagen i månaden och kontoutdraget för hela månaden. Om du skriver in den första dagen i månaden som första datum och den sista som slutdatum visas det dagliga kontoutdraget för månadens alla dagar.

Om du har avtal om satsöverföringskontoutdrag flyttas kontoutdraget till den ws-kanal du valt.