EIF-borgen

Aktia förmedlar SME Initiative- riskdelningsgarantier med början 1.4.2018

Garantiprogrammet förbättrar tillgången på finansiering för SME-företag. SME-företagen kan få förmånligare finansiering med mindre säkerhetskrav för sina ekonomiskt lönsamma investeringar och driftskapital inom ramen för detta program.

Garantin passar för SME-företag med mindre än 250 anställda bortsett från några enstaka branscher. Via garantin fås statstöd av mindre betydelse (de minimis-stöd), som företaget kan få upp till 200.000 € under tre års tid.

Borgen uppgår till 50 %. Finnveras borgen på max 30 % kan sökas utöver EIF-borgen.

Beslutet får du flexibelt från Aktia i samband med din finansieringsansökan. Vi bedömer tillsammans förutsättningarna för riskdelningsgarantin för ditt företags finansiering.

 

Finansiering drar nytta av stöd från Europeiska Unionen i enlighet med SME-initiativet, genom finansiering från Europeiska Unionen inom ERDF och Horizon 2020, finska staten och Europeiska Investeringsfonden (EIF) samt Europeiska Investeringsbanken (EIB).