IBAN-räknare

Med hjälp av IBAN-räknaren ändrar du lätt gamla finska kontonummer till det nya IBAN-formatet.

Du kan skriva in vilken banks kontonummer som helst och räkna ut IBAN-kontonumret. Aktia garanterar endast att IBAN-kontonumrets struktur är rätt, inte att kontonumret existerar.

Gör så här: Skriv kontonumret och klicka på Räkna. Räknaren konverterar kontonumret till IBAN-format. Använd bindestreck i kontonumret t.ex. 405510-1234569.

Räkna Töm

IBAN-kontonummer

IBAN-kontonumret består av kundens inhemska kontonummer, som på Aktia börjar med siffran 4. Före kontonumret har en tvåsiffrig landskod (i Finland FI) och ett tvåsiffrigt kontrollnummer lagts till. Finska IBAN-kontonummer består alltid av 18 tecken.

Med hjälp av IBAN-kontonumren blir betalningsförmedlingen inom SEPA-området snabbare och mera felfri. När du gör betalningar inom SEPA-området ska du alltid använda IBAN-kontonummer och BIC-kod (Bank Identifier Code).

Om du kommer att få betalningar från utlandet ska du meddela betalaren dina bankuppgifter på följande sätt:

Please instruct your bank to forward payment orders through:
Aktia Bank plc, Helsinki, Finland
SWIFT/BIC: HELSFIHH
IBAN: tilinumerosi IBAN-muodossa
In favour of: dina namn- och adressuppgifter