Föreningars banktjänster

Vad ska jag göra när föreningen inte är registrerad? (T.ex. klassresekassa, väglag, idrottsförening)?

När en förening registreras gör man en avgiftsbelagd anmälan till Patent- och registerstyrelsens (PRH) företagsregister. En oregistrerad förening har inte rättskapacitet och man kan enligt lagen inte öppna ett konto för en sådan.

Man kan öppna ett privatkundskonto för föreningens ansvarsperson eller kassör.

Vilka dokument behövs för att öppna konto?

Då en förening öppnar konto behövs det föreningsregisterutdrag och föreningens stadgar samt ett utdrag ur styrelseprotokollet, varav framgår vem som får öppna konto, vilka som har dispositionsrätt till kontot samt vilka tjänster öppnaren får koppla till kontot.

Hur avslutar jag föreningens konto?

Du kan sända oss styrelseprotokollet eller ett utdrag ur protokollet med beslutet att avsluta kontot. Sänd styrelseprotokollet via funktionen företagets servicebegäran (se instruktioner nedan), så att den som gör begäran kan identifieras. Kom ihåg att samtidigt informera banken om vart de medel som eventuellt finns på kontot ska överföras.

Gör så här:

  • . Du kan också använda andra bankers koder för att logga in.
  • Efter inloggningen, välj fliken Meddelanden och tjänster.
  • Klicka på Företagskundens servicebegäran i balken till vänster och fyll i de uppgifter som behövs.
  • Bifoga styrelseprotokollet eller ett utdrag ur protokollet.
  • Godkänn uppdraget genom att klicka på Bekräfta.