Företagets finansiering

Aktia erbjuder ditt företag mångsidiga och omfattande finansieringstjänster. Om det är fråga om behov av driftskapital kan lösningen vara ett konto med kredit eller factoring, utan att glömma företagens kreditkort. Investeringar kan finansieras med flera olika lösningar och den mest traditionella finansieringsformen av dem är företagslån. Objektet som finansieras med avbetalning och leasing, såsom en bil, arbets- eller skogsmaskin, fungerar som säkerhet. Läs mera om olika finansieringsformer på den vänstra kanten av sidan.

Vi hjälper dig att hitta de finansieringslösningar som passar ditt företag bäst. Du kan ansöka om ny finansiering, ändring till ett nuvarande avtal eller lämna en kontaktbegäran via länkarna nedan.

 

Optimering av driftskapitalet Investeringar
Företagskonto med kredit balanserar ditt företags säsongsvariationer. Krediten kan användas upp till det maximibelopp som överenskommits. Limitprovision betalas för hela limitbeloppet men ränta betalas bara på den kredit som utnyttjats. Företagslån lämpar sig för att finansiera små eller stora investeringar. Lånetiden och de övriga villkoren överenskoms så att de lämpar sig för investeringen som görs.
Factoringfinansiering betyder finansiering av fakturafordringar mellan företag. Du får fortlöpande kredit mot ditt företags fakturor och dina fakturafordringar fungerar också som säkerhet för krediten. Avbetalning är ett bra alternativ då du vill få betalningstid för investeringen. Objekt som ska köpas fungerar som säkerhet så företagets andra realsäkerheter sparas för andra behov.
Eurocard Corporate Gold -företagskortet erbjuder en mångsidig betallösning till företagets bruk. Aktia
erbjuder Eurocard Corporate Gold-företagskorten i samarbete med SEB Kort. Läs mera om kortet här.
Leasingfinansiering betyder långfristig uthyrning av nya lösa anläggningstillgångar. Leasing lämpar sig för objekt som ditt företag inte vill äga.

 

En bankgaranti säkrar att företagets affär lyckas. Du kan ge en bankgaranti som säkerhet för lån, entreprenad, hyresavtal eller varukredit. För bankgaranti betalar du en årlig garantiprovision och en expeditionsavgift i samband med att garantidokumenten utställs. Om ditt företag behöver bankgarantier ofta kan du förhandla om en bankgarantilimit.