Företagets finansiering

Aktia erbjuder ditt företag mångsidiga och flexibla finansieringsalternativ, såsom avbetalning, leasing och factoring. Det bästa finansieringsalternativet bestäms utgående från företagets behov och situation. Objektet som ska finansieras utgör säkerheten för finansieringen, vilket betyder att inga andra realsäkerheter behövs.

Så påverkas priset på finansiering

Priset bestäms bland annat utgående från ditt företags kreditvärdighet, önskad lånetid och säkerhet.

Här är faktorer som inverkar:

  • kreditvärdighet
  • betalningsförmåga
  • framtidsutsikter
  • företagets ålder
  • bransch
  • vilka säkerheter som erbjuds
  • lånetid
  • tidigare lån och hur de skötts


Utöver ränta betalar ditt företag en expeditionsavgift i samband med att lånet lyfts.

Lämna en kontaktbegäran