Avista-valutakonto

Om du sysslar med handel i valuta är det bra att ha ett Avista-valutakonto. Då slipper du eventuella kursförluster som en valutaväxling kan orsaka.

Med ett Avista-valutakonto kan du låta dina inkomster i valuta komma in på ett konto och betala dina utgifter därifrån i samma valuta. Du kan göra betalningar och kontoöverföringar via kontoret eller via bankförbindelsetjänster precis som från ett normalt företagskonto. Avistakontot kan inte anslutas till nättjänsten för företag.

Om Avista-valutakonto

  • medlen är tillgängliga hela tiden
  • du kan få avkastning på dina pengar om du lyckas köpa och sälja valutan i rätt tid
  • du kan undvika en kursförlust som en valutaväxling kan förorsaka

Avista-valutakonto omfattas av det lagstadgade depositionsskyddet.

Olika valutor

Du kan öppna ett Avista-valutakonto i följande valutor: AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, USD och ZAR.

Den årliga räntan på Avista-valutakonto är 0,00 %.

Allmänna villkor för Avista-valutakonto