Företagskonto för den dagliga ekonomin

Med företagskontot sköter du företagets eller samfundets dagliga betalningsrörelse. Kontomedlen står alltid till förfogande, utan uttagsgräns. Till kontot kan du ansluta olika betalningstjänster som underlättar din verksamhet.

Du väljer själv vilka betalningsrörelsetjänster du vill ansluta till kontot. Det går även bra att koppla till kontot en kredit som vid behov ger företaget flexibilitet i skötseln av betalningsrörelsen. På kontot kan du få en på dagssaldot baserad, enligt marknadsläget fastställd ränta.

Skötsel av betalningsrörelsen
Elektroniska tjänster

De flesta företagskonton omfattas av det lagstadgade depositionsskyddet.

Mer om företagskonto

Kontakta oss så kan vi tillsammans utarbeta en servicehelhet som passar just ditt företag.

Allmänna villkor för företagskonto

Kontakta oss