Kundmedelskonto

Företagskonto Kundmedelskonto är en kontoservice som väsentligt hör ihop med företagskundens affärsverksamhet och där kontoinnehavaren förvarar sina kunders medel för dem. Endast kundmedel kan insättas på kundmedelskontot.

Kundmedel avser medel som tillhör kontoinnehavarens kund och medlen som finns på kontot förvaras för kontoinnehavarens kunds räkning. Kontoinnehavaren ansvarar för att meddela om förändringar som skett gällande förvaringen.

  • Medlen på kontot kan fritt tas ut och pantsättas. För att trygga sina rättigheter ska panttagaren underrätta banken om pantsättningen av kontot.
  • Kontot kan ha endast en innehavare och kontot är ett betalningskonto.
  • Kontouttag, insättningar och kontoöverföringar kan utföras i nätbanken, i mobilbanken och per telefon i kundservicen samt på Aktias kontor. Kontot kan även användas med de vanligaste bankförbindelseprogram på maskinspråk.
  • Kontoavtalet gäller tills vidare om inget annat har överenskommits i kontoavtalet.
  • Kontot omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin.

Allmänna villkor för Kundmedelskonto