Företagets leasingfinansiering

Leasingfinansiering innebär långfristig uthyrning av lösa anläggningstillgångar. Genom leasingfinansiering kan du finansiera nästan alla investeringar i ditt företag, från kontorsmöbler till produktionsmaskiner. Objektet som anskaffas ska vara nytt. Månadsraterna i leasing är momsbelagd hyra och avkastningen på investeringen blir lättare att uppskatta eftersom leasingavgiften kan förutses. Leasing lämpar sig för maskiner och anordningar som du inte behöver i din affärsverksamhet efter leasingperiodens slut eller då ditt företag inte vill äga anläggningen. Leasingtiden kan optimeras enligt den förväntade ekonomiska livslängden för leasingobjektet.

Så här fungerar leasingfinansieringen

Kom överens med säljaren om köpevillkoren för maskinen eller anordningen som ska skaffas. Aktia Bank Abp köper objektet från säljaren och hyr sedan ut den till dig utan andra säkerhetsarrangemang.

Fördelar med leasing

  • Investeringen belastar inte företagets balansräkning eftersom objektet ägs av Aktia Bank Abp.*
  • Leasinghyrorna är vanligen helt och hållet avdragsbara kostnader och de kan uppskattas i förväg för hela leasingperioden
  • Genom leasing sparar du företagets säkerheter för annan användning
  • Företagets egna medel kan användas för affärverksamheten
  • Avkastningen på investeringen blir lättare att uppskatta eftersom leasingavgiften kan förutses.

* Det normala sättet för upptagande av finansieringsleasing i bokslutet har varit det att leasingbetalningarna bokförts som hyreskostnader. Enligt den bokföringslagen får leasingtagaren ta upp tillgången som en köpt investering.

Frågor gällande leasing?

Du får svar på frågor gällande leasing snabbt och behändigt från oss.
Mera information om leasingfinansiering får du genom att lämna en kontaktbegäran.

Lämna kontaktbegäran