Företagskonto med kredit

Med ett företagskonto med kredit garderar du dig mot förändringar i företagets likviditet. Du kan till exempel behöva en kreditlimit om du precis håller på att starta en verksamhet eller om företagets kassamedel varierar säsongmässigt.

Kreditlimit är en flexibel och enkel finansieringsform som kan kopplas till ditt vanliga företagskonto. Du lämnar en säkerhet för kreditlimiten på samma sätt som för ett vanligt lån. Limiten kan användas utan separat låneansökan.

Ränta bara när krediten utnyttjas

Ditt företag betalar en limitprovision för hela limitbeloppet men ränta bara på det belopp som utnyttjas. Räntan binds till marknadsränta plus en marginal. Du betalar en expeditionsavgift när du tecknar avtalet.

Kontakta oss om du vill ansöka om en kreditlimit till ditt företagskonto.