Avbetalning eller leasing?

Du kan finansiera ditt företags investeringar genom avbetalning eller leasing.  I båda alternativen står objektet som säkerhet och kostnaderna består av en månadsrat och en behandlingsavgift. Vilken finansieringsform passar ditt företag?

Avbetalning i korthet

Om du siktar på att äga investeringsobjektet är avbetalning rätt alternativ för dig.

  • Räntor och avsättningar är avdragbara i bokföringen. Momsen på inköpsfakturan avdras på en gång.
  • Objektet kan vara nytt eller begagnat
  • Handpenningen, ca 30 % av det momsbelagda anskaffningspriset, kan utgöras av pengar eller bytesobjekt.

Läs mera om avbetalning.

Leasing i korthet

Leasing innebär långfristig uthyrning av anläggningstillgångar.  Leasing lämpar sig för maskiner och anordningar som du inte behöver i din verksamhet efter den avtalade leasingperioden eller då ditt företag inte vill äga anläggningen.

  • Hyrorna är momsbelagda avdragbara kostnader
  • Investeringen belastar inte balansräkningen eftersom objektet inte ägs av ditt företag.*
  • Leasinghyran kan förutses för hela leasingperioden, vilket lättar till planering av verksamhetens budgetering.

Läs mera om leasing.

Jämför avbetalning och leasing

  Avbetalning Leasing
Ägare till objektet Ditt företag Aktia Bank
Moms Inköpspriset är avdragbart Hyresintäkterna är avdragbara
Handpenning Ja, ca 30 % En första större hyresbetalning
Kredittid 2–5 år 2–6 år
Övriga kostnader Uppläggningsavgift Uppläggningsavgift
Säkerhet Objektet som skaffas Objektet som skaffas

 

* Det normala sättet för upptagande av finansieringsleasing i bokslutet har varit det att leasingbetalningarna bokförts som hyreskostnader. Enligt den bokföringslagen får leasingtagaren ta upp tillgången som en köpt investering.

 

Du får svar på frågor gällande avbetalning och leasing snabbt och behändigt från oss.
Lämna en kontaktbegäran så berättar vi mera.

Lämna kontaktbegäran