Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Materialöverföringar

Hur skickar jag material i nätbanken för företag?

I delen Materialöverföring i nätbanken för företag skickar man betalningsrörelsematerial från ekonomiförvaltningsprogrammet för behandling på banken och hämtar material från banken till ekonomiförvaltningen. Funktionen motsvarar sändning/mottagning i bankförbindelseprogrammet. Om förmedlingen av betalningsrörelsematerial ska man alltid avtala separat med banken.

Avtalet om nätbanken för företag innehåller även materialöverföring från nätbanken. Du kan beställa ett nytt nätbanksavtal med blanketten: Öppnande av företags nätbank

Se anvisningarna för materialöverföring här: Materialöverföringar i nätbanken för företag

Logga in i nätbanken