Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Förfrågningar i realtid

Valutakurser

Meddelandet valutakurser innehåller listkurser vid frågetidpunkten.

Realtidsförfrågan