Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Nätfakturaadresser och förmedlarkoder

Varifrån kan jag kontrollera den fakturamottagande kundens nätfakturaadress och förmedlarkod?

Nätfakturaadresser

I registret över nätfakturaadresser på Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:s (TIEKE) webbsida finns de finska organisationernas nätfakturaadresser. Uppgifterna i registret över nätfakturaadresser upprätthålls av finländska förmedlare av nätfakturor.

För att kunna skicka och ta emot nätfakturor behövs både en nätfakturaadress och operatörskod.

En nätfakturaadress kan vara en EDI-kod (kod mellan organisationer), IBAN- eller nättjänstkod (kod som getts av operatören).

Förmedlarkoder

Förmedlarkoderna för förmedlarna av nätfakturor (banker och operatörer) finns på TIEKE:s webbsida.