Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Nätbanken för företag

Hur gör jag ett avtal om nätbanken för företag?

För att öppna nätbanken för företag behöver du:

  • FO-numret.
  • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personerna med firmateckningsrätt.
  • Personbeteckning och kontaktuppgifter för nätbanksanvändarna. Utöver detta behöver du en kopia på identitetsbeviset för de som använder nätbanken (pass eller identitetskort).

De som undertecknar för företaget eller sammanslutningen får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga för att undertecknas elektroniskt. De som använder nätbanken får ett meddelande per e-post när nätbankens användarförbindelser är färdiga för att undertecknas elektroniskt.

Du kan beställa ett nytt nätbanksavtal med blanketten: Öppnande av företags nätbank. Avtalet innehåller vid behov materialöverföring ur nätbanken.