Yleinen hinnasto

Pankkipalveluiden hinnat peritään palveluhinnaston mukaisesti, ellei asiakaskohtaisesti toisin sovita. Mikäli palvelulle ei ole määritelty erillistä hintaa, käytetään hintana todellisia kustannuksia, esim. tuntiveloituksen mukaista hintaa.

Arvonlisäveron vaikutus palveluhintaan

Arvonlisävero koskee vain osaa hinnastossa olevista palveluista. Niiden palvelujen kohdalle, joista peritään arvonlisävero, on lisätty merkintä sen perinnästä.

Toisten osapuolten perimät kulut

Ulkomaiset pankit, toiset kotimaiset pankit, Suomen Pankki tai jokin muu kolmas osapuoli (esim. viranomainen) perivät hoitamistaan toimeksiannoista tai selvittelyistä hinnastojensa mukaiset kulut ja palkkiot, jotka Aktia Pankki Oyj perii asiakkaalta, jollei toisin ole sovittu.

Tuntiveloitus (sis.alv)

Mikäli palvelulle ei ole määritelty erillistä hintaa, käytetään toimihenkilötyön hintana tuntiveloitusta 100,00 €

Postitus-, laskutus-, puhelin-, faksi-, yms. kulut

Pankkipalveluista aiheutuneet postitus-, puhelin-, faksi-, laskutus ja muut kulut peritään todellisten kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 10,00 €

Kopiointi (sis. alv)

Kopiointi per sivu 5,00 €
Kopion oikeaksi todistaminen 5,00 €
Kopion postittamisesta peritään lisäksi todelliset postituskulut, kuitenkin vähintään 6,00 €