Siirry sisältöön Siirry chattiin
Korkosijoittaminen on taas muodissa – ja hyvästä syystä

Korkosijoittaminen on taas muodissa – ja hyvästä syystä

Maanantai 24. huhtikuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Korkosijoittajat ovat viettäneet viime vuodet tuottoaavikolla. Keskuspankit painoivat sekä lyhyet että pitkät korot pohjamutiin rahapolitiikallaan ja bondiostoillaan yrittäessään työntää talouteen aktiviteettia narulla. Tilanne muuttui suhteellisen äkillisesti vuonna 2022 koronatulpan auettua ja Ukrainan sodan vaikutuksena tulleen energiakriisin myötä.

Viime vuosi oli korkosijoittajalle kivulias lähes kaikissa korkoluokissa, mutta kolikon kääntöpuoli on, että korkosijoituksien tulevaisuuden näkymät ovat muuttuneet kertaheitolla. Kun nollakorkoympäristössä sijoittajien oli käytännössä pakko ottaa enemmän riskiä esimerkiksi osakkeissa tai vaihtoehtoisissa sijoituksissa, jotta tuottotavoitteisiin oli edes mahdollista päästä, korkosijoitukset ovat taas tuottava vaihtoehto. TINA (There Is No Alternative, Ei ole vaihtoehtoja [osakkeille]) on vaihtunut TARAan ( There Are Reasonable Alternatives, On järkeviä vaihtoehtoja [osakkeille]).

Korkoluokkien tuotot absoluuttisesti houkuttelevilla tasoilla

Korkojen nousu tarkoittaa, että korkoluokkien juoksevat tuotot ovat nousseet absoluuttisesti houkutteleville tasoille. Tällä hetkellä valtionlainoihin on mahdollista sijoittaa 3–4 prosentin korkotasolla, vakavaraisiin yrityslainoihin 4–5 prosentin tasolla ja High Yield -yrityslainoihin jopa 7–9 prosentin korkotasolla. Korkosijoituksilla on siis mahdollisuus päästä jopa osakkeiden pitkän aikavälin tuottoihin verrattaviin tasoihin.

Korkotasojen normalisoitumisen pitäisi johtaa myös siihen, että osakkeiden ja korkosijoitusten välinen hajautushyöty toimii paremmin. Talouden hidastuessa hinnoitellaan koronlaskuja, eli pitkät korot laskevat, mikä johtaa pitkien korkosijoitusten arvonnousuun.

Korkoluokat suhteellisesti houkuttelevia

Kun vertaillaan, miten eri omaisuusluokat on tällä hetkellä hinnoiteltu, on selvää, että esimerkiksi osakkeet ja yrityslainat elävät eri todellisuudessa. Samalla kun osakkeet (globaalisti) ovat arvostuskertoimilla mitattuna historiallisissa keskiarvoissa tai jopa ylittävät ne, yrityslainojen riskilisät ovat koholla ja indikoivat vähintään mietoa taantumaa. Myös erotus osakemarkkinoiden laskennallisen tulostuoton (osakekohtainen tulos jaettuna osakkeen hinnalla) ja korkosijoitusten tuottotasojen välillä on matala suhteessa historiaan. Oli sitten osake- tai yrityslainamarkkina oikeassa talouden suunnasta, yrityslainamarkkina on suhteellisesti houkuttelevammin hinnoiteltu.

Yleinen korkotaso on noussut mutta niin on inflaatiokin, joten onko korkotaso oikeasti houkutteleva? Kun pitkistä (nimellis)koroista poistetaan markkinan inflaatio-odotukset, on jäljelle jäävä reaalikorko noussut myös merkittävästi. Vaikka inflaatio jatkaisikin odotuksia korkeammalla, muutamankin prosentin korkotuotto on käteisen nollaa parempi inflaatiosta huolimatta. Osakesijoituksilla voi toki päästä parempaan, mutta myös huomattavasti heikompaan tuottoon lyhyellä aikavälillä.

Ikuinen inflaatio?

Talouden indikaattorit viestivät tällä hetkellä, että inflaatiohuiput ovat takanapäin. Mutta entä jos inflaatio ei taitukaan, ja korkojen nousu jatkuu? Korkopolku eteenpäin on aina epävarma, mutta kompensaatio korkoriskille on aivan eri luokkaa kuin viime vuoteen lähdettäessä. Varsinkin lyhyemmät korkosijoitukset kestävät juoksevan tuoton kasvun myötä paremmin nousevia korkotasoja yli ajan. Korkojen nousu myös nostaa tulevaa puskuria.

Kuten alkuvuonna on nähty esimerkiksi pankkisektorilla, nousevat korot vaikuttavat talouteen, joskin viiveellä. Kun nousseet rahoituskustannukset näkyvät kuluttajien kukkaroissa ja yritysten budjeteissa, talouskin hidastuu ja inflaatiopaineet hellittävät. Kuten korkojen lasku, korkojen nousukaan ei ole ikuista.

Joka tapauksessa sijoittajan kannattaa seurata korkomarkkinoita, ja korkosijoituksilla on jälleen suurempi rooli useamman sijoittajan salkussa.

Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.