Siirry sisältöön Siirry chattiin
Nousupaine koroissa jatkuu

Nousupaine koroissa jatkuu

Maanantai 23. lokakuuta 2023 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Yhdysvaltojen ja euroalueen valtioiden pitkät valtionlainakorot ovat jatkaneet nousuaan. Korkojen nousun taustalla on Yhdysvaltojen hyvin pintansa pitänyt talous ja sen myötä odotukset pitkään korkealla pysyvistä ohjauskoroista. Euroalueen valtionlainakorot ovat nousseet Yhdysvaltojen korkotasojen vanavedessä, vaikka talousnäkymät euroalueen maissa ovat heikommat. 

Euroalueen valtionlainakoroissa on nähty syksyn aikana merkittävää nousua ja heiluntaa. Liikkeet ovat olleet pitkälti maailman tärkeimmän joukkovelkakirjalainamarkkinan, Yhdysvaltojen valtionlainamarkkinan, vetämiä. Korkotasojen nousu on keskittynyt korkokäyrien pitkään päähän eli pidempiaikaisiin, esimerkiksi 10 vuoden ja 30 vuoden valtionlainoihin. Lyhyissä valtionlainakoroissa liikkeet ovat jääneet vähäisemmiksi, sillä keskuspankkien koronnostosyklit ovat lähestymässä päätöstään, ja rahapolitiikka on riittävän kireää. Korkoliikkeet ovatkin johtaneet korkokäyrien jyrkentymiseen. Lyhyet korot ovat kuitenkin vielä hieman pitkiä korkoja korkeammilla tasoilla ja korkokäyrät yhä käänteisiä. 

Pitkien korkojen nousun taustalla reaalikorkojen nousu

Yhdysvaltain talous on pitänyt pintansa keskuspankki Fedin koronnostosyklistä huolimatta. Korkomarkkinat ovat syksyn aikana hinnoitelleet higher for longer -teemaa eli pitkään korkeana pysyviä korkoja. Sijoittajat vaativat pitkille lainoille enemmän tuottoa niihin liittyvien suurempien epävarmuuksien takia (term premium). Syksyn aikana nähty pitkien korkojen nousu on lähtöisin pitkälti reaalikorkojen noususta, ei inflaatio-odotusten kasvusta, kun talouskasvu on ollut odotuksia vahvempaa. Tällöin joukkovelkakirjalainoihin sijoittavalle inflaation jälkeen jäävä tuotto on aiempaa korkeampi. Myös Yhdysvaltojen julkisen talouden tila ja budjettinäkymät on nostettu esille korkojen nousun yhteydessä, kun luottoluokittaja Fitch Ratings laski elokuussa Yhdysvaltojen luottoluokitusta. Emme kuitenkaan näe tätä merkittävänä viimeaikaisten korkoliikkeiden ajurina.

Syksyn aikana nähty pitkien korkojen nousu on lähtöisin pitkälti reaalikorkojen noususta, ei inflaatio-odotusten kasvusta, kun talouskasvu on ollut odotuksia vahvempaa.

Korot nousussa geopoliittisista jännitteistä huolimatta

Geopoliittiset jännitteet näkyvät sijoitusmarkkinoilla. Hamasin hyökkäystä Israeliin seurasi hetkellisesti pitkien valtionlainojen korkotasojen lasku, kun sijoittajat hakeutuivat turvasatamiin. Geopoliittisista riskeistä huolimatta paine pitkien valtionlainojen korkotasoissa on kuitenkin jatkunut, ja pitkät valtionlainakorot lähtivätkin viime viikolla uudelleen nousuun Yhdysvalloista saadun vahvan talousdatan siivittäminä. Tilanne heijastuu kuitenkin sijoitusmarkkinoille ja erityisesti energian hintoihin ja sitä kautta myös inflaatiokehitykseen. Uutta ns. risk-off-liikettä ei toistaiseksi ole valtionlainakoroissa nähty. 

Valtionlainakorkojen noustessa myös yrityslainojen riskipreemiot ovat leventyneet hieman alkukesän tasoille. Euromääräisten yrityslainojen vuosituotot ovat kuitenkin vielä indeksitasolla positiivisia juoksevan korkotuoton tuodessa suojaa korkotason nousua vastaan. Riskipreemioiden leventyminen rauhoittunee pitkien markkinakorkojen vakauduttua, mikäli talousnäkymät eivät merkittävästi heikkene. Pidämme tällä hetkellä hyvin luottoluokiteltuja yrityslainoja erityisen houkuttelevana sijoituskohteena. Korkoriskin pidentämisen näemme ajankohtaiseksi, kun korot vähitellen lähtevät laskuun.