Finansieringstjänster - förverkliga dina planer

När det är dags för investeringar kan Aktia erbjuda dig många olika finansieringsalternativ. Du kan välja mellan allt från "vanliga" banklån till olika speciallån, som till exempel räntestödslån, avbetalning och leasing.

För att kunna ge dig bästa möjliga helhetsfinansiering går vi igenom gårdens, företagets och familjens finansieringsbehov.

Finansieringsalternativ

Även om du väljer att finansiera ditt projekt med räntestödslån och investeringsbidrag kan du behöva ett banklån som förhands- och/eller tilläggsfinansiering. Den verksamhet du bedriver kommer att vara grunden för amorteringstakten och lånets villkor, ett finansieringspaket för just ditt behov.

På Aktia fattas lånebesluten snabbt tack vare vår lokalkännedom. Du får så mycket lån du behöver, men inte mer än att det går smidigt att betala tillbaka. Detta för att du – och också vi – ska kunna sova lugnt om nätterna.

Räntor

Räntorna går upp och ned – det har vi alla upplevt. Aktia hjälper dig att minska denna ränterisk. Ett större banklån med lång betalningstid kan du t.ex. binda till en fast ränta, då vet du precis hur mycket du kommer att betala. Du kan också avtala om ett räntetak vilket gör att räntan inte kan stiga över en viss nivå. Räntetak kan du dock inte koppla till räntestödlån.

Kontakta mig, jag vill veta mera