Konto med kredit och kortkredit

Lantbrukets intäkter och utgifter sammanfaller sällan tidsmässigt. Ett betalningsrörelsekonto med en kreditlimit är därför ofta ett basredskap för hanteringen av lantbruksföretagets likviditet. Det ger en större flexibilitet i din verksamhet.

Du har t.ex. möjlighet att utnyttja kontantrabatter och olika säsongrabatter vid anskaffning av förnödenheter. Du betalar en årlig limitprovision för kontot, men ränta betalar du bara på det utestående kreditsaldot.

Som kortfristig finansiering kan du också använda kreditegenskapen på ditt Visa-kort. Mer information om den hittar du på vår Betalningsrörelsesida.

Kom in till oss

Du är alltid välkommen till något av våra kontor då du vill ha hjälp med hur du kan finansiera ditt lantbruk på bästa sätt. Personlig kontakt ger bra grogrund för att odla en bra affärsrelation. Välkommen!