Företagets betalningsrörelse

Med de rätta lösningarna sköter du effektivt och lönsamt företagets dagliga betalningsrörelse både inrikes och utrikes. Dessutom kan du spara tid och pengar för både ditt företag och dina kunder.

Många faktorer påverkar när du ska välja betalningsrörelsetjänster och -produkter för ditt företag. På följande sidor kan du bekanta dig med Aktias produkter och tjänster.

Frågor att ta i beaktande inför valet av betalningstjänster

 • Bolagsform
 • Bolagshistoria; har du ett nytt eller ett redan etablerat bolag?
 • Betalningsrörelsevolymer både inrikes och utrikes
  • Antal fakturor per månad i medeltal
  • Antal inkommande betalningar per månad i medeltal
  • Medelstorlek av betalningar
 • Viktigaste kunder och viktigaste varu- och tjänsteleverantörer
 • Utrikes
  • Har du export? Vart?
  • Har du import? Varifrån?
  • Behandlar du valutor? Vilka?
 • Löner
  • Antal arbetstagare
  • Antal betalda löner per månad
  • Summan av betalda löner per månad
 • Övrig information
  • Övriga bankförbindelser
  • Uppgifter om ditt företags ekonomi- och bankförbindelseprogram
  • Ditt företags försäkringar: pensions-, skade- och livförsäkringar