Ankommande betalningar

Vilka betalningsalternativ ditt företag kan använda sig av beror på varifrån du får in dina betalningar. Välj de alternativ som passar ditt företag bäst.

SEPA-betalning

En betalning med IBAN-kontonummer i euro inom SEPA-området.

SEPA-betalning är en betalning i euro inom SEPA-området. Det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) gör det möjligt för dina kunder att betala på samma sätt inom hela området.

Finland hör till SEPA-området och då man använder IBAN-kontonummer och BIC-kod är även en betalning inom Finland en SEPA-betalning.

Exempel på SEPA-betalningar

  • Den tyska kunden betalar det överenskomna priset i euro på beställda varor.
  • Företagskunden från Sverige betalar räkningen i euro för konsultering.
  • Dotterbolaget, som ligger i Finland, betalar hyran för kontorsutrymmen.

Tänk på
I faktureringen ska, förutom företagets namn- och adressuppgifter, också kontot i IBAN-form och Aktias BIC-kod HELSFIHH finnas med.
Läs mer om SEPA

Materialöverföringar
Inhemska ankommande betalningar kan hanteras som enskilda kontoöverföringar eller som inkommande referensbetalningar, då referensen kan föras direkt till reskontran.

 

Utlandsbetalningar

Fakturerar du i något annat valutaslag än euro? Eller har du kunder utanför SEPA-området som betalar sina fakturor i euro? Direkta utlandsbetalningar är en enkel överföring av pengar mellan avsändaren och mottagarens bankkonto.

En utlandsbetalning är en betalning i ett annat valutaslag än euro eller en betalning i euro från ett land utanför SEPA-området.

Exempel på utlandsbetalningar

  • Kunden i England betalar fakturan på levererade varor i engelska pund.
  • Ett multinationellt företag i Finland betalar för tjänster i US-dollar.
  • Ett australiensiskt bolag betalar fraktkostnader i euro.
  • En privatperson i USA betalar fakturan för tidningsprenumerationen till Finland i euro.

Bankuppgifter
När ditt företag ska få in en utlandsbetalning ska du ge följande uppgifter till betalaren:

Please instruct your bank to forward payment orders to:
Aktia Bank plc, Helsinki, Finland
SWIFT/BIC: HELSFIHH
IBAN: företagets IBAN-kontonummer
In favour of: företagets namn- och adressuppgifter

Välj kostnadstyp
Vid en utlandsbetalning kan du välja mellan tre olika kostnadstyper. Det vanligaste sättet är delade kostnader, det vill säga att du betalar endast din egen banks kostnader.

Allmänna villkor för avgående och inkommande valutabetalningar
Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet
IBAN-räknare