Nätfaktura

Med elektronisk fakturering sparar ditt företag kostnader för utskrifter, kuvert och postning. Ju fler nätfakturor du skickar, desto mera sparar du. Men redan mindre mängder ger besparingar. Nätfakturan är godkänd av alla finländska banker och kan användas till både företagskunder och konsumenter.

Aktias nätfakturatjänst är en elektronisk faktureringstjänst för företag som grundar sig på Finansbranschens Centralförbunds Finvoicestandard. Genom ett avtal om nätfaktura har du möjlighet att både skicka och ta emot nätfakturor.

Fördelar med nätfaktura

  • Du sparar både tid och pengar.
  • En elektronisk faktura är ekologisk.
  • Den kan sändas på remiss, godkännas, konteras och arkiveras elektroniskt.
  • Den kan föras direkt in i köpreskontraprogrammet om denna egenskap finns i reskontran, fakturorna behöver då inte matas in manuellt eller skannas.
  • Den har ett betalningsförslag och en virtuell streckkod, som din kund kan använda för att göra en betalning t.ex. i sitt bankförbindelseprogram, om fakturan inte förs in i reskontra.
  • Den är lätt att ta i bruk och använda.

Mer om nätfaktura

Lämna en kontaktbegäran, så berättar vi mer och hjälper dig att ta i bruk tjänsten.