Nätfaktura

Elektronisk fakturering är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att skicka fakturor elektroniskt både till konsument- och företagskunder. Elektronisk fakturering sparar de manuella kostnaderna för utskrifter och postning som gäller faktureringen för ditt företag. Ju fler nätfakturor du skickar, desto mer sparar du. Nätfakturan har godkänts av finländska banker och kan användas vid fakturering av både företag och privatkunder.

Aktias nätfakturatjänst är en elektronisk faktureringstjänst för företag, som grundar sig på Finans Finlands Finvoice-standard. På basis av nätfakturaavtalet kan du både skicka och ta emot nätfakturor. Dessutom har företagskunden möjlighet att skicka ett mottagningsförslag för e-fakturan till sin konsumentkund redan före den första fakturan, som vanligtvis skickas som pappersfaktura. Det är även möjligt att skicka ett mottagningsförslag för e-fakturan via materialtjänsten i Aktias nättjänst för företag.

Aktia stöder för tillfället nätfakturastandarden Finvoice 1.3. eller nyare. Fakturautställaren bör dock ta i beaktande att fakturans slutliga mottagarbank kan förkasta de äldsta versionerna, även om de godkänns i Aktia.

Förutom nätfakturaadressen ska Aktias BIC finnas på kundens kommande fakturor: HELSFIHH

Fördelar med nätfaktura

  • Enkelt och förmånligt sätt att sköta ditt företags fakturering.
  • Den elektroniska fakturan är ett ekologiskt och säkert sätt att skicka e-fakturor till konsumenter och nätfakturor till dina företagskunder. Elektronisk fakturering bidrar även till att ditt företags kassahantering blir snabbare.
  • Du kan kontrollera, godkänna, kontera och arkivera fakturan elektroniskt.
  • Du kan föra fakturan direkt i köpreskontraprogrammet; den behöver inte matas in för hand eller skannas.
  • På fakturan finns ett betalningsförslag och en virtuell streckkod som din kund kan använda t.ex. när hen betalar via sitt bankkontaktprogram.
  • Nätfakturan är lätt att ta i bruk och använda.
  • Nätfakturan är trygg att använda, i tjänsten identifierar bankerna både fakturautställaren och fakturamottagaren.

Mer om nätfaktura

Lämna en kontaktbegäran, så berättar vi mer och hjälper dig att ta i bruk tjänsten.