Factoring dvs. finansiering av fakturafordringar

Factoring är finansiering av fakturafordringar. Med hjälp av factoring använder du företagets fakturafordringar för finansering av driftskapital. Fakturafordringarna fungerar som säkerhet för finansieringen och du kan snabbt omsätta dem i kontanter.
Allt fler företag förhandlar om betalningsvillkoren med sina kunder. Ofta ger factoring en möjlighet till att du kan erbjuda konkurrensdugliga betalningstider åt ditt företags egna kunder.

Så här fungerar factoring

Du får en fortlöpande kredit mot ditt företags fakturor. Factoring lämpar sig för företag, som säljer gods eller tjänster i huvudsak i etablerade handelsförbindelser. Till finansiering accepteras endast fakturor som är utställda på företag och som gäller levererade gods eller tjänster. Till Aktia överförda och pantsatta inhemska samt utländska, kreditförsäkrade fakturafordringar fungerar som säkerhet för krediten. Du kan överföra fakturor till Aktia dagligen och betalningar av överförda fakturor och medel från dina kunder betalas och rapporteras till dig dagligen.

Kostnaderna för finansiering av fakturafordringar utgörs av ränta och fakturaspecifikprovision samt en kreditlimitsprovision. Finansieringsvillkoren överenskommes tillsammans med ditt företag.

Frågor gällande factoring?

Du får svar på frågor gällande factoring snabbt och behändigt hos oss.

Mera information om finansiering av fakturafordringar får du på Aktia Företagskundservice, som betjänar vardagar kl. 8-18 på nummer 010 247 6700.

Du kan också lämna en kontaktbegäran.

Lämna kontaktbegäran