Företagets placeringar i praktiken

Företagen är olika liksom också deras behov av placeringssverksamhet. Aktia tillhandahåller ett brett urval placeringstjänster, bland vilka vi tillsammans säkert hittar de som passar ditt företag bäst.

Ta gärna ställning till nedanstående frågor när du börjar planera företagets placeringar:

  • Hör placeringsverksamhet till företagets verksamhetsområde?
  • Vem representerar företaget och fattar beslut om placeringar?
  • Vad är målsättningen med placeringsverksamheten – är det för att hantera kassamedel eller för att få avkastning på längre sikt?
  • Vilka är lämpliga placeringar med tanke på företagets mål?
  • Vilken erfarenhet och kunskap om olika placeringsformer har personen som sköter företagets placeringar?


Kontakta oss

Vi rekommenderar gärna lämpliga placeringsalternativ för dig och ditt företag. Du får även råd om allokering mellan olika placeringsalternativ och optimering av avkastning och risker.