Köpa och sälja aktier

Det är enkelt att köpa och sälja aktier i Aktias nätbank. Du kan välja, om du vill göra aktieaffärer på kontoret eller i din nätbank.

Aktier är en av de mest riskfyllda placeringarna. Värdet på aktier kan på kort sikt fluktuera kraftigt. Men historiskt sett har en väl diversifierad aktieportfölj på lång sikt gett den bästa avkastningen både i Finland och utomlands.

I nätbanken kan du:

  • se realtida kurser utan avgift. 
  • ge köp- och försäljningsuppdrag. Du kan följa med dina börsuppdrag och får genast bekräftelse på utförda uppdrag via post.
  • se innehållet på ditt förvar och dess  värde (föregående bankdags avslutskurs).

För att inleda aktiehandel i nätbanken behöver du

  • Brukskonto i Aktia
  • Nätbank
  • Förvars- och värdeandelskonto i Aktia (Avtal on värdepapperstjänster)
  • Du kan ge köpuppdrag i din Nätbank inom ramen för den köpkraft som definieras i de allmänna avtalsvillkoren för användning av Nätbanken och nätbankskoder. Med köpkraft avses en eurogräns inom vilken du kan idka handel och ge uppdrag. Köpkraften är dock inte en limit. Närmare information om köpkraften hittar du i Nätbanken.

Förmedlingsprovisionen för utförda inhemska börsuppdrag är 0,25 % av handelssumman samt en uppdragsavgift på 10 euro. Se mer om avgifterna i prislistan.


Villkor för värdepapperstjänster