Aktier och aktieplacering

På lång sikt har aktieplacering alltid varit det bäst avkastande placeringsalternativet. Så kommer det högst sannolikt att vara också i framtiden. På kort sikt är riskerna större.

Därför bör du ha en långsiktig plan för dina aktieplaceringar där du balanserar förhållandet mellan risk och avkastning samt riskspridning. Förhållandet mellan risk och avkastning innebär att ju mera risk du är villig att ta, desto mera belöning i form av avkastning har du möjlighet att få.

Sprid riskerna

Under osäkra tider söker kurserna kraftigare riktning än under tider av stabilare ekonomiska utsikter. För att sprida riskerna ska du inte lägga alla dina pengar i ett bolag utan sprida risken över ett större antal bolag. Då minskar du risken i dina aktieplaceringar.

Aktiehandel

Hos oss kan du handla med aktier. Vi rekommenderar dock exponering mot aktier via våra placeringsfonder, men om du vill ha en ägarandel i ett bolag tar vi naturligtvis emot dina börsuppdrag.

Du kan handla med inhemska aktier via Aktias bankkontor eller via Nätbanken.