Aktier och aktieplacering

På lång sikt har aktieplacering alltid varit det bäst avkastande placeringsalternativet. Så kommer det högst sannolikt att vara också i framtiden. På kort sikt är riskerna större.

Därför bör du ha en långsiktig plan för dina aktieplaceringar där du balanserar förhållandet mellan risk och avkastning samt riskspridning. Förhållandet mellan risk och avkastning innebär att ju mera risk du är villig att ta, desto mera belöning i form av avkastning har du möjlighet att få.

Sprid riskerna

Under osäkra tider söker kurserna kraftigare riktning än under tider av stabilare ekonomiska utsikter. För att sprida riskerna ska du inte lägga alla dina pengar i ett bolag utan sprida risken över ett större antal bolag. Då minskar du risken i dina aktieplaceringar.

Aktiehandel

Hos oss kan du handla med aktier. Vi rekommenderar dock exponering mot aktier via våra placeringsfonder, men om du vill ha en ägarandel i ett bolag tar vi naturligtvis emot dina börsuppdrag.

Du kan handla med inhemska aktier via Aktias bankkontor eller via Nätbanken.

LEI-nummer obligatoriskt för sammanslutningar som idkar placeringsverksamhet 

Ny EU-reglering förpliktar sammanslutningar som placerar i noterade finansiella instrument att skaffa ett avgiftsbelagt internationellt identifieringsnummer, ett LEI-nummer.  Kravet trädde i kraft i början av 2018.
 

Vad betyder LEI?

LEI-numret (Legal Entity Identifier) är ett internationellt identifieringsnummer för sammanslutningar och det består av en kod med 20 tecken. Med hjälp av LEI-numret kan sammanslutningen identifieras på alla marknader och syftet är att förbättra finansmarknadens transparens genom användningen av det. En sammanslutning kan endast ha ett globalt LEI-nummer.
 

Vem behöver LEI-nummer?

Ett LEI-nummer behöver alla institutionella investerare, dvs. aktörer som har FO-nummer och som gör affärer med noterade finansiella instrument, såsom aktier och depositionsbevis, eller som använder derivativ. Utan LEI-nummer kan en aktör som har FO-nummer inte t.ex. sälja noterade aktier som finns i dess ägo.
LEI-nummer behövs fortfarande inte vid teckning eller inlösning av icke-noterade fonder, såsom fonder som förvaltas av Aktia Fondbolag.
 

Varför behövs ett LEI-nummer? 

Kravet på LEI-nummer hänför sig till myndighetsrapporteringen. Med hjälp av numret kan tillsynsmyndigheterna för värdepappersmarknaden identifiera deltagarna i handeln med finansiella instrument i hela Europa.  EU-regleringen förpliktar tillhandahållare av investeringstjänster att kontrollera att sammanslutningen har ett LEI-nummer innan de tar emot uppdrag. Om LEI-nummer saknas kan uppdraget inte genomföras.
 

När blev LEI obligatoriskt? 

LEI-numret blev obligatoriskt 3.1.2018 när EU-direktivet (MiFID II) och förordningen (MiFIR) om marknader för finansiella instrument trädde i kraft. Aktörer med FO-nummer kan inte göra affärer med noterade värdepapper utan LEI-nummer.
Det lönar sig att skaffa ett LEI-nummer i god tid före årsskiftet då det väntas bli rusning i behandlingen av ansökan och uppdrag inte kan genomföras utan LEI-nummer.
 

Hur får man ett LEI-nummer och vad kostar det?

LEI-nummer ansöker man om hos en utfärdare av LEI-nummer (LOU, Local Operating Unit), som kontrollerar uppgifterna om sammanslutningen innan LEI-nummer beviljas. 
 
Registreringen av LEI-nummer ska förnyas årligen.  
 
För aktörer i Finland är det lättast att skaffa numret från Patent- och registerstyrelsen.