Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Husbolag och disponenter

Byte av husbolagets revisionsbyrå eller disponent

Du meddelar om en ny revisionsbyrå till Aktia genom att fylla i blanketten Fullmakt för ibruktagning av tjänster som fullmaktsgivaren anlitar och genom att skicka den per e-post till adressen [email protected]

Du meddelar uppgifterna om den nya disponentbyrån till Aktia genom att skicka oss en kopia av bolagets beslut om den nya disponenten samt av disponentintyget till oss med blanketten: Begäran om komplettering

Med samma blankett kan ni skicka en bankförbindelsefullmakt för att uppdatera betalningsrörelseavtalen.

Kom ihåg att meddela kontaktuppgifterna för den nya disponenten även till Patent- och registerstyrelsens föreningsregister så att vi kan göra de nödvändiga ändringarna.

Bankförbindelsefullmakt

Man kan även meddela om en bankförbindelse med en separat blankett: Bankförbindelsefullmakt

För att skicka bankförbindelsefullmakten behöver du:

  • FO-numret och kontonumret för det företag eller den sammanslutning som beviljar fullmakten.
  • Personbeteckning och kontaktuppgifter för avtalets undertecknare (som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen som beviljar fullmakt). Om företagets eller sammanslutningens firmateckningsrätt är delad, behövs personbeteckning och e-postadress för båda personer som har firmateckningsrätt.
  • FO-numret för den befullmäktigade förmedlaren (t.ex. revisionsbyrå), Web services-avtalsnumret samt kontaktpersonens kontaktuppgifter.
  • Uppgifterna om tjänsten som den befullmäktigade förmedlaren får sköta för företaget eller sammanslutningen.

Alla parter får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt. Befogenheten träder i kraft ca två veckor efter att fullmakten sänts.

Företagskunders kunduppgifter

Du uppdaterar kunduppgifterna för en företagskund med blanketten: Företag eller sammanslutning som kund