Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Betalningsmaterial

Betalningsmaterial

Avgående betalningar-tjänsten möjliggör betalning i materialformat som baserar sig på en internationell meddelandestandard. Servicen omfattar alltid sändning av SEPA-betalningar, utlandsbetalningar och inhemska ilgiron.

Avgående betalningar (pain.001 version 02)

Avgående betalningar (pain.001 version 03)

Specifikation av betalningsmaterialet

Avgående betalningar kan specificeras antingen på kontoutdraget eller på XML-betalningslistan. Du kan också välja att du inte behöver en specifikation utan det räcker att endast en samlingstransaktion syns på kontoutdraget eller XML-betalningslistan. Observera att återkommande SEPA-betalningar inte rapporteras på betalningslistan och inte specificeras på kontoutdraget.

XML-betalningslista camt.054.001.02

Med XML-betalningslistan rapporterar banken de betalningssatser som skickats som Avgående betalningar-material och som debiterats framgångsrikt under registreringsdagen. På betalningslistan rapporteras SEPA-betalningar, utlandsbetalningar eller båda enligt överenskommelsen med kunden. På betalningslistan rapporteras inte betalningar av SALA-betalningsrater eller inhemska ilgiron (POPS-betalningar).

XML-betalningsförteckning

Responsmeddelanden för betalningsmaterialet

Responsmeddelanden för avgående meddelanden skapas i olika skeden av processen och med dem anges resultatet av behandlingen av materialet. Responsmeddelandena ska alltid avhämtas och kontrolleras. Responsen skapas alltid för materialavsändaren. Banken ställer responsmaterialet för avhämtning i den kanal, via vilken det ursprungliga betalningsmaterialet har sänts. Responsmaterialet innehåller hänvisningar till det ursprungliga betalningsmaterialet och i vissa fall till enskilda betalningar i det. Alla uppgifter i det ursprungliga meddelandet återförs inte. Om eventuella felaktiga rater och/eller transaktioner skapas respons efter varje behandling.

Nätfaktureringsmaterial

Tilläggsinformation om nätfaktureringsmaterial finns här: Nätfakturering

Materialöverföring i Nätbanken för företag

Materialöverföringar i nätbanken för företag