Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Depositionsgarantier

Hur ingår jag ett avtal om depositionsgaranti?

Depositionsgarantin kan gälla till exempel trafiktillstånd, tillverkningsskatt, förpliktelser som anknyter till tullen eller tillhandahållande av resetjänstkombinationer.

För att göra upp ett avtal om depositionsgaranti behövs:

  • FO-numret
  • Uppgifter om avtalet för vilket depositionsgarantin görs upp
  • Garantibeloppet.

De som har firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen kan begära ett avtal om depositionsgaranti. Du ska identifiera dig med dina nätbankskoder när du skickar en blankett som gäller en beställning av garanti för ett företag.

De som undertecknar för företaget eller sammanslutningen får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

För öppnande av depositionsgaranti debiterar vi i enlighet med vår gällande prislista.

Du kan beställa ett avtal om depositionsgaranti som inte anknyter till entreprenad (garanti för arbets- eller garantitiden) eller hyresgaranti med denna blankett: Beställning av garanti för företag – Övrig depositionsgaranti