Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Depositionsgarantier

Hur ingår jag ett avtal om depositionsgaranti under arbets- eller garantitiden?

För att beställa ett avtal om depositionsgaranti under arbets- eller garantitiden behöver du:

  • FO-numret
  • Uppgifterna om entreprenaden och garantibeloppet
  • En kopia av entreprenadavtalet (bifogas till uppdraget).

Ett avtal om depositionsgaranti under arbets- eller garantitiden kan beställas av personer med firmateckningsrätt i företaget eller sammanslutningen. Du ska identifiera dig med dina nätbankskoder när du skickar en blankett som gäller en beställning av garanti för ett företag.

De som undertecknar för företaget eller sammanslutningen får ett meddelande per e-post när avtalen är färdiga att undertecknas elektroniskt.

Du kan beställa ett avtal om depositionsgaranti under arbets- eller garantitiden med blanketten: Beställning av garanti för företag – Depositionsgaranti under arbets- och garantitiden

För öppning av en depositionsgaranti debiterar vi enligt vår gällande prislista.