Siirry sisältöön Siirry chattiin
Vaurastuminen on jokamiehenoikeus, mutta harvalla on konkreettinen suunnitelma

Vaurastuminen on jokamiehenoikeus, mutta harvalla on konkreettinen suunnitelma

Torstai 6. toukokuuta 2021 Blogit ja artikkelit

Suomalaisille asuntolainan takaisinmaksu on kulttuurinen kunnia-asia. Sen ei kuitenkaan kannata olla itseisarvo. Säästäminen ja sijoittaminen lainanlyhennysten rinnalla luo varmuutta tulevaan.

Monet unelmoivat vaurastumisesta, mutta vain harvalla on konkreettinen suunnitelma vaurastumista varten. Aktian teettämän kyselytutkimuksen mukaan vain 37 prosentilla suomalaisista on vaurastumissuunnitelma.

– Aika monella on unelmia, mutta useimmilta puuttuu konkreettinen suunnitelma siitä, mitä unelman saavuttaminen tarkoittaa jokapäiväisessä elämässä, Aktian henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Carola Nilsson sanoo.

Vaurastumisen suunnittelu ja oman varallisuuden kartuttaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman nuorena, mutta vaurastumissuunnitelman tekeminen ei ole koskaan myöhäistä.

Vaurastumissuunnitelman hienous piilee siinä, että se on yksilöllinen ja jokaisen asiakkaan kohdalla mietitään, miten tuemme parhaalla mahdollisella tavalla juuri hänen vaurastumistaan.

– Vaurastumissuunnitelman hienous piilee siinä, että se on yksilöllinen ja jokaisen asiakkaan kohdalla mietitään, miten tuemme parhaalla mahdollisella tavalla juuri hänen vaurastumistaan. 25-vuotiaan vaurastumissuunnitelma näyttääkin erilaiselta kuin 65-vuotiaan, Nilsson sanoo.

Kuvassa: Camilla Karlberg, Aktian premium-asiakkuuksien johtaja ja Carola Nilsson, Aktian henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja

Kiinnostus sijoittamiseen kasvussa

Länsinaapurissamme vaurastumisella on pidemmät perinteet. Ruotsissa asuntovelalliset eivät tähtää velan nopeaan takaisinmaksuun, vaan käyttävät rahansa mieluummin sijoituksiin ja kulutukseen.

Ruotsalaista sijoituskulttuuria tukee myös vuonna 2000 käyttöönotettu rahastoeläke, jonka suuruus on 2,5 prosenttia ansiokaton alittavista tuloista. Katto on 4 200 euroa kuukaudessa. Vuodessa eläkettä kertyy enintään 1 260 euroa, jotka vakuutettu itse sijoittaa.

Vakuutettu voi valita noin 450 rahastosta kerrallaan viisi, joihin eläkevaransa hajauttaa. Jos valintaa ei tee, varat ohjautuvat valtion AP7 Såfa -rahastoon.

– Ruotsissa tällä haluttiin myös aktivoida ihmisiä sijoittamaan ja herättää kiinnostusta sekä eläkerahaan että sijoittamiseen ylipäätään. Noin prosentti uusista eläkesäästäjistä valitsee muun kuin oletusrahaston. Valtion rahasto ei sinänsä ole huono vaihtoehto, sillä se on onnistunut sijoitustoiminnassaan keskimäärin paremmin kuin yksityiset rahastot, ulkomaisiin eläkejärjestelmiin perehtynyt Eläketurvakeskuksen asiantuntija Mika Vidlund kertoo.

Suomen eläkejärjestelmä ei ainakaan tällä hetkellä kannusta suomalaisia sijoittamaan ja perehtymään laajemmin säästämisen ja sijoittamisen kulttuuriin. Jonkinlaista kulttuurimuutosta kaivattaisiin myös Suomessa.

Lisäksi Ruotsissa on työmarkkinaeläke eli niin kutsuttu lisäeläke. Siinä eläkemaksua kertyy 4,5 prosenttia ansiokaton alittavalta osalta ja 30 prosenttia ylittävältä osalta. Vakuutettu voi valita eläkeyhtiön, jolle antaa eläkekertymänsä sijoitettavaksi.

Suomen eläkejärjestelmä ei ainakaan tällä hetkellä kannusta suomalaisia sijoittamaan ja perehtymään laajemmin säästämisen ja sijoittamisen kulttuuriin. Jonkinlaista kulttuurimuutosta kaivattaisiin myös Suomessa.

Jokaisen pitää voida vaurastua ja tehdä itselleen vaurastumissuunnitelma.

– Suomalaiset ovat hyvin ujoja puhumaan vaurastumisesta ja kokevat, ettei vaurastuminen ole jokamiehenoikeus. Minun mielestäni se on. Jokaisen pitää voida vaurastua ja tehdä itselleen vaurastumissuunnitelma. Sitä vielä liian harva tekee, Nilsson sanoo.

Aktian kyselyn mukaan muutosta on kuitenkin tapahtunut. Vuoden 2019 kyselyyn verrattuna suomalaisten varallisuutta on yhä enemmän siirtynyt pankkitalletuksista osakkeisiin ja erilaisiin rahasto-osuuksiin. Yhä useampi suomalainen myös säästää ja sijoittaa säännöllisesti. Etenkin naiset, nuoret ja pienituloiset ovat sijoittaneet nyt aiempaa useammin.

Asuntolainan lyhentäminen on kunnia-asia

Aktian teettämän kyselytutkimuksen mukaan puolet suomalaisista säästää yhä pankkitilille ja noin kolmanneksella ei ole säästöjä tai sijoituksia lainkaan. Huomattava osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asunnossa. Säästöjen ja sijoitusten hajauttaminen kuitenkin kannattaa.

– Jos on 25 vuoden asuntolaina ja koko sen ajan sijoittaa myös rahastoihin, on 25 vuoden päästä sekä velaton asunto että sijoitusvarallisuutta, Aktian premium-asiakkuuksien johtaja Camilla Karlberg huomauttaa.

Jos on 25 vuoden asuntolaina ja koko sen ajan sijoittaa myös rahastoihin, on 25 vuoden päästä sekä velaton asunto että sijoitusvarallisuutta.

Ruotsissa asuntovelallisten tavoitteena ei välttämättä edes ole asuntolainan takaisinmaksu, mutta suomalaiseen mentaliteettiin asuntovelan nopea lyhentäminen on juurrutettu vahvasti – oli korkotaso kuinka matala tahansa.

– Suomalaiset maksavat asuntolainaa pois ja velan takaisinmaksu on meille kunnia-asia. Se on erittäin hieno asia suomalaisessa yhteiskunnassa. Jos samaa periaatetta hyödyntää vaurastumiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen, sillä on laajat vaikutukset, Nilsson sanoo.

Talouden asiantuntija tarjoaa osaamistaan

Vaurastumiseen pätevät samat lainalaisuudet kuin sijoittamiseen. Vaurastumissuunnitelman tekemistä ei kannata lykätä tulevaisuuteen, sillä mitä nuorempana sen tekee, sitä paremmat mahdollisuudet on vaurastua.

Elämässä mikään ei ole riskitöntä. Siksi vaurastumissuunnitelmassa on tärkeää ottaa huomioon myös oman varallisuuden turvaaminen.

Vaurastumissuunnitelman tekemistä ei kannata lykätä tulevaisuuteen, sillä mitä nuorempana sen tekee, sitä paremmat mahdollisuudet on vaurastua.

Henkivakuutuksen lisäksi on erilaisia työkyvyttömyysvakuutuksia, joiden avulla voi turvata oman elintason. Mitä nuorempi on, sitä tärkeämpi asia vakuutusturva on.

– Tarkoitus ei ole ylivakuuttaa itseään vaan etsiä itselleen henkilökohtaisesti sopiva vakuutusturva. Jos vakuutuksen rinnalla myös sijoittaa, vakuutussummaa voi tulevaisuudessa laskea sijoitusvarallisuuden kertyessä, Karlberg sanoo.

Vakuutukset ja sijoitukset voivat tuntua monimutkaisilta ja vaikeilta. Aktian asiantuntijat haluavat tarjota ymmärrettävää talousneuvontaa.

– Se on meidän työtämme, ja me olemme ajan hermolla, Karlberg muistuttaa.

Vakuutukset ja sijoitukset voivat tuntua monimutkaisilta ja vaikeilta. Aktian asiantuntijat haluavat tarjota ymmärrettävää talousneuvontaa.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on ehkä parhaillaan käynnissä murros. Sijoittamisesta puhutaan avoimesti, ja nuoret ovat sekä kiinnostuneita talousasioista että valveutuneita säästäjiä. Nilsson toivookin, että vaurastumisesta puhutaan avoimemmin perheissä, kouluissa ja laajemmin yhteiskunnassa.

– Meillä on paljon asiakkaita, jotka käyvät kanssamme dialogia. Olemme huomanneet, että asiakkaat arvostavat asiantuntemustamme ja neuvonantoa, Nilsson sanoo.

Varaa aika etätapaamiseen

Lue lisää vaurastumissuunnitelmasta

Teksti: Maarit Krok

Aktian joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021 teettämään tutkimukseen osallistui 1729 suomalaista ja 1000 ruotsalaista iältään 18–75-vuotiasta vastaajaa. Tuloksia laskettaessa data korjattiin vastaamaan suomalaisia ja ruotsalaisia iän, sukupuolen, asuinpaikan ja tulojen mukaan. Tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy.