Siirry sisältöön Siirry chattiin

Rahastomuutoksia

Torstai 24. kesäkuuta 2021 Asiakastiedotteet

Aktia Rahastoyhtiön ja AV Rahastoyhtiön (ent. Taaleri Rahastoyhtiö) hallitukset ovat 1.6.2021 ja 3.6.2021 päättäneet sulauttaa yhtiöiden hallinnoimia rahastoja sekä päättäneet nimenmuutoksista AV Rahastoyhtiön hallinnoimille rahastoille. Lisäksi AV Rahastoyhtiö on päättänyt rahastojen Taaleri Korkeammat Korot ja Taaleri Kiinteistöt sääntömuutoksista.

Sulautumiset ovat osaa Aktian ja Taalerin varainhoitoliiketoiminnan yhdistämistä, jossa sijoitustoiminnaltaan ja riskiprofiililtaan samankaltaisia rahastoja sulautetaan yhteen. Nimenmuutokset ja sääntömuutokset liittyvät myös liiketoimintojen yhdistämiseen. Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntö- ja nimenmuutokset 10.6.2021 sekä sulautumissuunnitelmat 17.6.2021. Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sulautumiset toteutuvat 6.8.2021 seuraavasti:

  • Erikoissijoitusrahasto Taaleri Globaali Korko sulautuu Sijoitusrahasto Aktia Korkosalkkuun
  • Sijoitusrahasto Taaleri Lyhyet Korot sulautuu Sijoitusrahasto Aktia Lyhyt Yrityskorko+:aan
  • Sijoitusrahasto Taaleri Yrityskorko sulautuu Sijoitusrahasto Aktia Corporate Bond+:aan
  • Erikoissijoitusrahasto Taaleri Aktiivi sulautuu Erikoissijoitusrahasto Taaleri Rohkea Omistajaan

AV Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen nimet muuttuvat 2.8.2021 seuraavasti:

Taaleri Allokaatio 25

Aktia A25

Taaleri Allokaatio 50

Aktia A50

Taaleri Arvo Kruunu

Aktia Arvo Kruunu

Taaleri Arvo Markka

Aktia Arvo Markka

Taaleri Arvo Rein

Aktia Arvo Rein

Taaleri Euroopan Kassakoneet

Aktia Euroopan Kassakoneet

Taaleri Globaali Osake

Aktia A100

Taaleri Impakti

Aktia Impakti

Taaleri Kiinteistöt

Aktia Asunnot+

Taaleri Korkeammat Korot

Aktia Nordic High Yield

Taaleri Maltillinen Omistaja

Aktia Maltillinen Omistaja

Taaleri Mikro Kruunu

Aktia Mikro Kruunu

Taaleri Mikro Markka

Aktia Mikro Markka

Taaleri Mikro Rein

Aktia Mikro Rein

Taaleri Private

Aktia Private Fund

Taaleri Rohkea Omistaja

Aktia Rohkea Omistaja

Taaleri Uusi Eurooppa

Aktia Uusi Eurooppa

Taaleri Vaihtoehtoiset

Aktia Vaihtoehtoiset

Taaleri Vakaa Korko

Aktia Vakaa Korko

Taaleri Varovainen Omistaja

Aktia Varovainen Omistaja

Rahastojen sulautumiset eivät aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia luonnollisille henkilöille, jotka ovat yleisesti verovelvollisia Suomessa. Sulautumiset eivät myös aiheuta sääntömuutoksia vastaanottavissa rahastoissa.

Sulautumisessa sulautuvien rahastojen omistukset ja vastuut siirtyvät vastaanottaviin rahastoihin yllä olevan mukaisesti jonka jälkeen sulautuvat rahastot lakkautetaan. Sulautuvien rahastojen osudenomistajat saavat sulautumispäivänä sulautumisvastikkeena rahasto-osuuksia vastaanottavasta rahastosta samasta euromääräisestä arvosta kuin osuudenomistajalla on ollut rahasto-osuuksia sulautuvassa rahastossa.

Osuudenomistajat sulautuvassa ja vastaanottavassa rahastossa voivat lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuudet ilman kustannuksia jonkun toisen saman rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston osuuksiksi. Toimeksiannot lunastuksesta tai rahasto-osuuksien vaihdosta tulee jättää 30.7.2021 klo 13.00 mennessä Rahastoyhtiölle. Toimeksiannot, jotka on toimitettu yllä mainitun ajankohdan jälkeen, toteutetaan vastaanottavasta rahastosta. Emme veloita palkkiota lunastuksesta tai rahasto-osuuksien vaihdosta rahastojen osuudenomistajilta, jotka haluavat lunastaa tai vaihtaa omistuksensa rahastoissa 6.7.2021 – 6.8.2021 välisenä aikana. Pyydämme huomioimaan, että rahasto-osuuksien myynnillä tai vaihdolla saattaa olla veroseuraamuksia sinulle osuudenomistajana.

Sijoitusrahasto Taaleri Korkeammat Korot ja Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt uudet säännöt astuvat voimaan 2.8.2021.

Sijoitusrahasto Taaleri Korkeammat Korot sääntöjen 18 § muutetaan siten, että rahaston sijoitusavaruus rajataan Pohjoismaihin. Rahaston sijoituksista suurin osa on jo tähän asti tehty Pohjoismaihin, joten sääntömuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta rahaston sijoitusstrategiaan. Sääntömuutoksella tavoitellaan myös sitä, että Taaleri Korkeammat Korot erottuu sijoitusstrategialtaan Aktia European High Yield Bond+ -rahastosta.

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt sääntöjen 18 § muutetaan siten, että Kiinteistöt-rahaston varat sijoitetaan pääosin asuinkohteisiin. Rahaston varat ovat tällä hetkellä kokonaisuudessaan sijoitettuna erilaisiin asuinkohteisiin, joten sääntömuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta rahaston sijoitusstrategiaan. Sääntömuutoksella tavoitellaan myös sitä, että Taaleri Kiinteistöt erottuu sijoitusstrategialtaan Aktia Toimitilakiinteistöt -rahastosta.

Rahaston perustiedot, säännöt ja rahastoesite löytyvät osoitteesta aktia.fi ja varainhoito.aktia.fi. Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiisi numerossa 010 247 010*. Tilintarkastajien lausunnot ovat saatavissa rahastoyhtiöissä sulautumisten jälkeen.

Aktia Rahastoyhtiö Oy ja AV Rahastoyhtiö Oy
Hallitukset

*0102-alkuiset numerot 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min.