Siirry sisältöön Siirry chattiin
Fed lähti taisteluun inflaatiota vastaan

Fed lähti taisteluun inflaatiota vastaan

Maanantai 10. tammikuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Vuosi 2021 päättyi sijoitusmarkkinoilla erittäin positiivisissa tunnelmissa. Globaalit osakemarkkinat tuottivat joulukuussa omissa valuutoissaan yli 4 %, euroissa nousu oli noin 3,5 %. Korkomarkkinoilla matalan luottoluokituksen High Yield -yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden valtionlainojen korot laskivat ja tuotot olivat selvästi plussalla. Vähäriskisten euroalueen valtionlainojen korot ja niiden perässä myös korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainojen korot sen sijaan nousivat ja niiden tuotot jäivät miinukselle. Kokonaisuudessaan vuosi 2021 oli osakemarkkinoilla erinomainen – globaalit osakemarkkinat tuottivat euroissa yli 30 %. Korkomarkkinoilla vuosi oli sen sijaan huono korkojen noususta johtuen. Keskeisistä korkomarkkinoista ainoastaan High Yield -yrityslainojen tuotto oli positiivinen. 

Konsensusennuste globaalille talouskasvulle tänä vuonna on 4,4 %. Kasvu tulee hidastumaan viime vuoteen nähden, mutta toteutuessaan tämäkin taso olisi lähes 2 %-yksikköä enemmän koronapandemiaa edeltäviin vuosiin nähden. Kehittyneisiin maihin ennustetaan 3,9 % ja kehittyviin maihin 5 % kasvua. Lyhyen aikavälin kasvunäkymiä varjostaa jälleen kerran korona ja sen räjähdysmäisesti leviävä omikronmuunnos. Onneksi näyttää siltä, että jo valtavirukseksi nousseen omikronin aiheuttamat oireet ovat vähemmän vaarallisia edellisiin muunnoksiin verrattuna. Tästä johtuen toistaiseksi nähdyt talouden rajoitustoimet ovat jääneet pelättyä pienemmiksi. Myös poliittisesti uudet rajoitukset ovat vaikeita, joten niihin turvaudutaan vain pakon edessä. On kuitenkin selvää, että omikron tulee hidastamaan talouskasvua ainakin ensimmäisen kvartaalin aikana ja myös tämänhetkiset koko vuoden talouskasvuennusteet voivat olla liian ruusuisia. Näemme ennusteriskin olevan alaspäin.

Inflaatio ja keskuspankkien rahapolitiikka ovat jo jonkin aikaa olleet markkinoiden erityisfokuksessa ja ovat sitä myös tähän vuoteen lähdettäessä.  USA:ssa kuluttajahintainflaatio kipusi marraskuussa jo lähes 7 %:iin vuodentakaiseen nähden ja euroalueellakin inflaatio kiihtyi marraskuussa lähes 5 %:iin. Joulukuun kokouksessaan Fed päätti vihdoin toden teolla lähteä taisteluun inflaatiota vastaan. Joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman alasajoa nopeutettiin ja se tulee tiensä päähän jo maaliskuussa. Lisäksi Fedin avomarkkinakomitean jäsenten ennusteet viittaavat kolmen koronnoston eli yhteensä 0,75 %-yksikön nousun ohjauskorossa olevan paikallaan tänä vuonna inflaation hillitsemiseksi. Nämä toimenpiteet ja näkemykset olivat pitkälti markkinoiden odotusten mukaisia. Yllätyksenä tuli se, että Fed harkitsee jo myös taseensa pienentämistä, mikä tarkoittaisi arvopapereiden myymistä ja likviditeetin heikentymistä korkomarkkinoilla. Yhdysvaltain rahapolitiikka on siis siirtymässä selvästi kiristyvään suuntaan. Myös EKP ilmoitti joulukuun kokouksensa jälkeen lopettavansa oman pandemian ajan joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelmansa maaliskuussa. Samalla se kertoi kuitenkin kasvattavansa tavanomaista osto-ohjelmaansa. Nettona ostot kuitenkin vähenevät aiempaan verrattuna, eli rahapolitiikka on jatkossa vähemmän elvyttävää euroalueellakin. 

Keskuspankkien odotettua haukkamaisemmat linjanvedot rahapolitiikan kiristämisen suhteen ovat heilutelleet markkinoita. Tämä on näkynyt valtionlainakorkojen reippaana nousuna vuodenvaihteen ympärillä. Osakemarkkinoilla varsinkin korkean arvostustason teknologiasektori on ollut paineen alla, kun tulevien kassavirtojen diskonttaamisessa nykypäivään käytettävä korko on noussut. Omikronin myötä kasvanut epävarmuus talouskasvuun liittyen yhdistettynä keskuspankkien haukkamaiseen rahapoliittiseen linjaan ei houkuttele lisäämään riskiä tällä hetkellä. Pidämme allokaation kokonaisuudessaan ennallaan. Osakkeet ovat neutraalipainossa, pitkät korot alipainossa ja lyhyet korot ylipainossa. Osakeallokaatiossa ylipainotamme USA:ta ja olemme alipainossa kehittyvillä markkinoilla. Eurooppa, Pohjoismaat ja Japani ovat neutraalipainossa. Korkoallokaatiossa ylipainotamme korkeamman korkotason High Yield -yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden valtionlainoja. Euroalueen valtionlainat ovat isossa alipainossa ja korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainat alipainossa.

Markkinakatsauksen on kirjoittanut allokaatiojohtaja Tommi Tähtinen.