Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktia Henkivakuutuksen asiakaspalvelu on ruuhkautunut.

Pahoittelemme ruuhkasta aiheutuvaa haittaa.

Nordic-seminaarin tunnelmia

Nordic-seminaarin tunnelmia

Maanantai 17. tammikuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Osallistuimme viime viikolla SEB:in järjestämään seminaariin, jossa tapasimme 16 pohjoismaista yhtiötä. Tapaamistamme yhtiöistä valtaosa oli terveydenhuolto- tai kuluttajasektoreista, loput edustivat ns. green tech -toimialaa tai perinteisempää teollisuutta. Aiheet pyörivät pitkälti yhtiökohtaisissa asioissa, jotka vaihtelivat suuresti tapauskohtaisesti, mutta yleisellä tasolla keskeisiä käsiteltyjä teemoja olivat tuotantoketjujen ongelmat, inflaatio ja markkinanäkymät.

Tapaamiamme yhtiöitä yhdisti kuitenkin yksi tekijä: kaikki kasvavat. Thulen toimitusjohtaja mainitsi kaiken pyöräilyyn liittyvän käyneen kaupaksi vuonna 2021 ja sanoi tilanteen vaikuttavan yhtä hyvältä myös vuonna 2022. Pyöränvalmistajat valmistautuvat tällä hetkellä jo vuoden 2023 sesonkiin. Toimituskykyyn liittyvät ongelmat ovatkin tällä hetkellä merkittävimmät kompastuskivet yhtiöiden lyhyen aikavälin kasvua silmällä pitäen. Logistiikkayhtiö DSV:n mukaan asiakasyritykset etsivät edelleen epätoivoisesti keinoja saada komponentteja tuotantolaitoksilleen tai valmiita tavaroita omille asiakkailleen. Tästä johtuen rahtipalveluiden hintojen korotukset ovat olleet poikkeuksellisen helppoja saada läpi. Kodinrakentamiseen ja sisustukseen erikoistuneen verkkokauppayhtiö BHG Groupin toimitusjohtaja puolestaan sanoi tuotteidensa saatavuuden olevan hyvä kuluvaa vuotta ajatellen eikä tällä hetkellä näe pullonkauloja keskipitkällekään aikavälille.

Terveydenhuolto- ja teollisuuspuolella koronaviruksen vaikutukset näkyvät edelleen laitteiden asennusaikataulujen pidentymisinä (mm. pitkät karanteeniajat maiden välillä liikuttaessa ja toimipisteiden lock-downit), jotka taas heijastuvat korkeampina kustannuksina ja lykkääntyneinä myynnin kirjautumisina. Uusien tilausten suhteen tilanne vaikuttaa valoisalta, mutta investointihalukkuudessa on suuria maakohtaisia tai maantieteellisiä eroavuuksia. Sädehoitolaitteita valmistavan Elektan talousjohtaja totesi, että EM-valtioissa investointeja on edelleen lykätty pandemiasta johtuen, mutta kehittyneissä talouksissa investointivaihde on nytkähtänyt takaisin päälle.

Tapasimme myös kaksi yhtiötä, jotka tarjoavat ratkaisuja vaateteollisuuden merkittävään saastuttavuusongelmaan. Kyseiset yhtiöt olivat meidän pohjoismaisista pienyhtiörahastoista löytyvä Re:newcell sekä toistaiseksi vielä listaamaton kotimainen yhtiö Infinited Fiber. Re:newcellin teknologialla puuvillapohjaisesta tekstiilijätteestä saadaan tehtyä uutta kuitua vaateteollisuuden käyttöön. Valmistusmenetelmä käyttää vain murto-osan siitä vesimäärästä mitä kuluu perinteiseen puuvillapohjaisen kuidun valmistamiseen. Infinited Fiber puolestaan omaa teknologian, jossa erilaisista tekstiilijätteistä ja biopohjaisista jätevirroista (kartonki, paperi, oljet) voidaan tehdä uutta tekstiilikuitua. Yhtiön prosessissa vaatejätteestä on mahdollista poistaa mm. elastaani, joka on erottava tekijä kilpailijoiden ratkaisuihin nähden. Re:newcellilla on käynnissä ja Infinited Fiberilla suunnitelmissa aloittaa ensimmäisen teollisen mittakaavan tuotantotehtaan rakentaminen. Re:newcellin tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä kesän tienoilla ja Infinited Fiberin Suomeen sijoitettavan lippulaivatehtaan arvioitu valmistumisaika on vuoden 2024 aikana. Muotiteollisuuden suurten jättien kuten H&M:n ja Inditexin erittäin kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet pitävät huolen siitä, että kierrätetyn kuidun kysyntä ei tule koitumaan ongelmaksi. Tehtaiden pitäisi myös täyden tuotannon vaiheessa pystyä toimimaan varsin hyvillä kannattavuustasoilla, ainakin nykytiedon valossa. Sekä Re:newcell että Infinited Fiber ovat kuitenkin kasvutaipaleessaan vasta hyvin alkuvaiheessa ja suuren mittakaavan tuotannon ylösajovaiheisiin liittyy aina omat epävarmuustekijänsä. 

Yhteenvetona yhtiötapaamisista voi todeta, että epävarmuus tuotteiden ja palvelujen kysynnän suhteen loisti poissaolollaan. Vuoteen 2022 lähdetään siis vankoissa tuloskasvuasetelmissa, mutta tuotantoon ja logistiikkaan liittyvät haasteet saattavat osaltaan aiheuttaa mutkia matkaan vielä alkuvuoden aikana. Pohjoismaista löytyy kattava valikoima erittäin laadukkaita, hyvin johdettuja ja korkean teknologiaosaamisen omaavia pörssiyhtiöitä. Tämä lämmittää laatuorientoituneiden salkunhoitajien sydäntä. 


Markkinakatsauksen kirjoittivat salkunhoitajat Sami Räsänen ja Juha Laakso.