Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä kalastellaan verkkopankkitunnuksia Lue lisää
Pitkäjänteinen sijoittaja hyötyy kurssiheilunnasta

Pitkäjänteinen sijoittaja hyötyy kurssiheilunnasta

Torstai 17. helmikuuta 2022 Blogit ja artikkelit

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitusrahaston tai erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteeseen.

Osakemarkkinoilla kurssiheilunta voi olla voimakasta, vaikka sijoituskohteiden eli yritysten toimintaympäristö muuttuisi vain vähän. Rahastosijoittaja hyötyy markkinaturbulenssista ostamalla myös silloin, kun kurssit laskevat.

Aktian yksityisasiakkaiden myyntijohtaja Camilla Karlberg muistuttaa, että sijoittamisessa on tärkeää olla koko ajan mukana markkinoilla.

– Kun jatkuvasti ostaa, ostaa välillä myös halvempaan hintaan, Karlberg kiteyttää.

Koska kukaan ei pysty ennalta analysoimaan, milloin osakekurssit ovat alimmillaan tai ylimmillään, sijoitusten ajallinen hajautus on Karlbergin mielestä kaiken a ja o. Siksi oikea aika aloittaa sijoittaminen on aina juuri tänään.

Kun jatkuvasti ostaa, ostaa välillä myös halvempaan hintaan.

– Mitä vähemmän kokemusta sijoittamisesta on, sitä helpompi on tehdä vääriä äkkipäätöksiä. Usein sijoitusmarkkinoille tullaan silloin, kun markkinoilla menee hyvin ja lehdet ovat täynnä juttuja siitä, kuinka paljon tuottoja sijoittajat ovat saaneet. Sitten kun lehdissä lukee, että nyt on turbulenssia ja kurssit laskevat, tulee paniikki ja myydään tappiolla. Sillä tavalla sijoittamisesta jää huono kokonaiskuva. Sijoittaminen on oikeasti pitkäjänteistä touhua, Karlberg sanoo.

Kun markkinoilla on turbulenssia, kannattaa muistaa, mistä sijoittamisen tuotto oikeasti tulee: sijoituskohteiden eli yritysten tuloksesta.

– Markkinat yleensä reagoivat muutoksiin psykologisesti enemmän kuin yritysten toiminta sinänsä muuttuu. Esimerkiksi nyt keskuspankit ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue markkinoita ylihalvalla korolla, vaan rupeavat pikkuhiljaa nostamaan korkoa. Sehän tarkoittaa vain, että yritysten rahoituksen hinta pikkuisen nousee. Silti osakekurssit saattavat heilua voimakkaasti. Pitkäjänteiselle sijoittajalle on tärkeää, ettei mene mukaan sellaiseen paniikkiin, Karlberg sanoo.

Koska kukaan ei pysty ennalta analysoimaan, milloin osakekurssit ovat alimmillaan tai ylimmillään, sijoitusten ajallinen hajautus on kaiken a ja o. Siksi oikea aika aloittaa sijoittaminen on aina juuri tänään.

Hyvä hajautus ja mausteita maun mukaan

Rahastosijoittajan on helppo toteuttaa ajallinen hajautus säännöllisellä kuukausisäästämisellä. Sijoituksia on hyvä hajauttaa myös alueellisesti ja eri toimialoihin.

– Jokaisella kannattaa olla salkussa perussijoituksena esimerkiksi rahasto, joka sijoittaa mahdollisimman laajasti eri toimialoille koko maailmassa. Sellaisia ovat esimerkiksi Aktian Varainhoitosalkut, jotka hyödyntävät aktiivi- ja indeksisijoittamisen parhaita puolia. Niistä voi valita oman riskitason mukaan itselle sopivimman ratkaisun. Sitten on toimialoja ja esimerkiksi pienempiä yrityksiä, joissa kannattaa vähän maksaa aktiivisesta salkunhoidosta ja joista voi saada silti enemmän tuottoa kulujen jälkeen.

Karlberg vertaa sijoitussalkun rakentamista ruuanlaittoon:

– Kaiken perusta on hyvät raaka-aineet, eli hyvin hajautettu pohja eri maanosiin, toimialoihin ja omaisuusluokkiin. Sitten voi lisätä vähän mausteita oman maun mukaan, niin tulee loistava kokonaisuus.

Karlbergin mukaan esimerkkejä rahastoista, jotka voivat olla oiva hajautuslisä sijoitussalkkuun, ovat saksalaisiin arvoyhtiöihin sijoittava Aktia Arvo Rein ja vaikuttavuussijoittamisen erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti samoin kuin asuntoihin sijoittava Aktia Asunnot+.

Aktiassa sijoittamisen aloittavien asiakkaiden kanssa pidetään sijoitusten soveltuvuuskeskustelu, jossa käydään läpi asiakkaan nykyiset sijoitukset, sijoitusaika ja tuottotavoite sekä sopiva riskitaso.

– Idea on, että sijoittaminen perustuu aina suunnitelmaan. Siinä asiakas määrittelee sijoitusajan pituuden, eli milloin tarvitsee sijoitetut rahat muuhun käyttöön. Esimerkiksi kymmenen vuoden jaksoon mahtuu monia nousuja ja laskuja. Se kuuluu asiaan, ja asiakas voi silti nukkua yönsä rauhassa. Suunnitelmaa voi tietenkin aina päivittää, esimerkiksi lisätä hajautusta tai kasvattaa sijoitussummaa silloin, kun kurssit ovat alhaalla, Karlberg kertoo.

Hän neuvoo jokaista arvioimaan omaa varallisuuttaan myös siitä näkökulmasta, onko hajautus eri omaisuusluokkiin riittävä.

– Jos esimerkiksi 80 prosenttia varallisuudesta on asunnossa, ei välttämättä kannata nostaa asuntovarallisuuden osuutta suuremmaksi. Asuntolainasta voi ottaa lyhennysvapaata, ja aloittaa säästämisen rahastoihin. Silloin hajautus tapahtuu aika helposti, koska kuukausikulut eivät nouse.

Asuntolainasta voi ottaa lyhennysvapaata, ja aloittaa säästämisen rahastoihin. Silloin hajautus tapahtuu aika helposti, koska kuukausikulut eivät nouse.

Karlbergin mukaan jokaisen kannattaa katsoa omaa varallisuuttaan kuin yrityksen tasetta, jossa on kaikkea sopivassa suhteessa: sijoitus-, tili- ja asuntovarallisuutta – ja vähän lainaakin.


Myyntijohtaja Camilla Karlberg vertaa rahastosalkun rakentamista ruuanlaittoon: Loistava kokonaisuus syntyy, kun on hyvin hajautettu pohja ja mausteita oman maun mukaan. – Korkotaso säilyy historiallisesti matalana, vaikka vähän nousisikin, johtaja Thomas Lindholm muistuttaa.

Inflaatio kielii talouskasvusta

Inflaatio kiihtyi alkuvuodesta euroalueellakin viiden prosentin vauhtiin, mikä jää tämän hetken markkinanäkemyksen mukaan lyhytaikaiseksi piikiksi.

– Inflaatiota on nostanut energian hinnannousu. Kun se todennäköisesti tasaantuu, inflaatio lähtee aika nopeasti laskusuuntaan, mutta jäänee tänä vuonna lähelle Euroopan keskuspankin kahden prosentin tavoitetta, Aktian henkilöasiakkaiden säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava johtaja Thomas Lindholm arvioi.

Kuviossa toteutunut inflaatio euroalueella ja harmaalla markkinanäkemys tulevasta kehityksestä. Vaikka energiahinnat jäisivät korkealle tasolle, niiden inflaatiota kiihdyttävä vaikutus hiipuisi. Inflaatio laskisi melko nopeasti EKP:n tavoittelemalle tasolle. (Lähteet: EKP, Bloomberg)

Mediassa on jo synnytetty mielikuvaa, jonka mukaan nouseva inflaatio- ja korkoympäristö olisivat automaattisesti huono asia sijoitusmarkkinoille. Historiassa niin ei ole ollut. Osakekurssit ovat nousseet myös sellaisina aikoina, jolloin korkotaso on ollut selvästi korkeampi kuin nyt.

– Historiallisesti osakkeet ovat voittajia inflaatioympäristössä. Inflaatio kielii talouskasvusta. Kun kuluttajien kysyntä lisääntyy, hintataso nousee. Jos yritykset pystyvät siirtämään nousevat kustannukset hintoihin, niiden tulokset kasvavat.

Inflaatio tekee rahan makuuttamisesta pankkitileillä entistä kannattamattomampaa.

Inflaatio tekee rahan makuuttamisesta pankkitileillä entistä kannattamattomampaa.

– Inflaatioympäristössä paineessa ovat perinteiset korkosijoitukset esimerkiksi valtionlainoihin ja vakavaraisten yritysten lainoihin. Pitkien korkojen noustessa nykyisten korkosijoitusten arvo jälkimarkkinoilla laskee, Lindholm muistuttaa.
Lähitulevaisuudessa inflaatiopainetta voi luoda Ukrainan tilanteen kiristyminen. Laajentuessaan kriisi lisäisi painetta raaka-aineiden hinnankorotuksiin ja sitä kautta inflaatioon.

– Kun muuttujia on paljon, paras sijoitusstrategia on laaja hajautus maantieteellisesti eri omaisuusluokkiin ja toisistaan poikkeaviin tuoton lähteisiin pieniä painotuseroja siellä täällä tehden. Tämän painotustyön voi tehdä itse, tai jättää se esimerkiksi salkunhoitajan tehtäväksi, Lindholm toteaa.

Lue lisää rahastosäästämisestä

Tutustu rahastoihimme ja aloita säästäminen

Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tuleva sijoitustoiminnan tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi sijoitusrahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä.