Siirry sisältöön Siirry chattiin
Finnair Visa -sovelluksen aktivoinnissa käytettävä kertakäyttöinen vahvistuskoodi ei tällä hetkellä saavu asiakkaille.

Vikaa korjataan parhaillaan. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.

Suomalaisten henkivakuutusvaje huolestuttaa tutkijoita – Aktian vaurastumissuunnitelma huomioi myös talouden riskitekijät

Suomalaisten henkivakuutusvaje huolestuttaa tutkijoita – Aktian vaurastumissuunnitelma huomioi myös talouden riskitekijät

Keskiviikko 25. toukokuuta 2022 Blogit ja artikkelit

Vain murto-osalla suomalaisista kotitalouksista on henkivakuutus, joka riittää nykyisen elintason säilyttämiseen huoltajan kuoleman jälkeen. Vaikka ajatus, että jotain pahaa sattuisi omalle kohdalle, tuntuukin kaukaiselta, varautumista kannattaa miettiä osana oman talouden suunnittelua. Aktian vaurastumissuunnitelmassa henkilöturvat muodostavat kiinteän osan asiakkaalle räätälöitävää kokonaisvaltaista suunnitelmaa. 

Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla suomalaisista perheistä ei ole riskihenkivakuutusta, joka riittäisi korvaamaan huoltajan kuolemasta aiheutuvat rahalliset menetykset ja mahdollistaisi perheen elintason säilymisen. 

Tutkimuksessa kartoitettiin, millaisia henkivakuutuksia suomalaisilla on ja verrattiin niitä huoltajan kuolemasta aiheutuvaan taloudelliseen menetykseen, jonka suuruuteen vaikuttavat kuolemasta seuraavan työtulojen menetyksen ohella perheen nettovarallisuus ja mm. lakisääteisten perhe-eläkkeiden vaikutus perheen talouteen. 

Tutkijoiden johtopäätös on, että Suomessa on suuri henkivakuutusvaje. Heidän laskelmiensa perusteella keskimääräinen noin 73 000 euron korvaussumma olisi keskimäärin riittävä elintason ylläpitämiseen huoltajan kuoleman jälkeen. 

Varautuminen kannattaa ottaa osaksi oman talouden suunnittelua

Aktian myynti- ja kehitysjohtaja Sam Olin allekirjoittaa oman kokemuksensa perusteella tutkijoiden huolen. 

– Henkilövakuutusten suhteen suomalaiset ovat selvästi alivakuutettuja. Autot, veneet, kodit ja koirat kyllä vakuutetaan huolella, Olin toteaa. Hän painottaa varautumisen merkitystä osana oman talouden kokonaisvaltaista suunnittelua.

Ikävistä asioista ei usein haluttaisi edes puhua, mutta myös niihin voi ja kannattaa varautua

– Kun teemme asiakkaillemme vaurastumissuunnitelmia, autamme heitä kasvattamaan varallisuuttaan suunnitelmallisella säästämisellä ja sijoittamisella. Mutta aivan yhtä lailla haluamme myös tukea heitä siinä, miten he varautuvat vaikeisiin tilanteisiin. Ikävistä asioista ei usein haluttaisi edes puhua, mutta myös niihin voi ja kannattaa varautua, Olin kannustaa.

Keskeinen osa vaurastumissuunnitelmaa onkin oman ja perheen talouden turvaaminen erilaisilta riskitekijöiltä. Olin painottaa, että tämä on erityisen tärkeää siinä vaiheessa, kun varallisuutta ei ole vielä ehtinyt kertyä. 

– Kannustamme aina asiakkaitamme miettimään, mitä heidän perheensä elintasolle kävisi, jos toinen huoltajista menehtyisi tai joutuisi vaikka jäämään pitkälle sairauslomalle. Olisiko perheellä esimerkiksi edelleen varaa asua nykyisessä asunnossaan, jos toisen huoltajan tulot jäisivät pois?

Kannustamme aina asiakkaitamme miettimään, mitä heidän perheensä elintasolle kävisi. Olisiko esimerkiksi edelleen varaa asua nykyisessä asunnossaan, jos toisen huoltajan tulot jäisivät pois?

– Ihmiset laskevat helposti sen varaan, että järjestelmä kyllä huolehtii heistä. Tavallista on, että ei ole mietitty esimerkiksi sitä, kuinka kauan työnantaja maksaa palkkaa sairasajalta, ja kuinka paljon Kelan maksama sairauspäiväraha omalla kohdalla olisi. On myös inhimillistä ajatella, ettei omalle kohdalle satu mitään, Olin pohtii. 

Varaa aika, niin tehdään sinulle oma vaurastumissuunnitelma

Sam Olin Aktian myynti- ja kehitysjohtaja
Myynti- ja kehtitysjohtaja Sam Olin

Kolme tapaa turvata 

Olinin mukaan henkivakuutus on vakuutuksista tärkein, vaikka monet eivät tätä tule ajatelleeksi. Hän muistuttaa, että vaikka perheen toinen palkka jää pois, menot harvemmin pienenevät samassa suhteessa. Henkivakuutuksesta saatava korvaus auttaa perhettä sopeutumaan uudessa tilanteessa ja esimerkiksi maksamaan asuntovelan pois. 

Myös pitkä sairausloma voi olla riski toimeentulolle. Työnantaja maksaa sairauslomalta palkkaa vain määrätyn ajan. Sairauden pitkittyessä työntekijä on oikeutettu Kelan sairauspäivärahaan. Tämä on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin työnantajan maksama palkka. Työkyvyttömyysvakuutus paikkaa pidemmän sairauspoissaolon tai pysyvän työkyvyttömyyden seurauksena aiheutuvaa ansionmenetystä

Vakuutus vakavan sairauden varalta antaa lisäturvaa tiettyjen vakavien sairauksien tai toimenpiteiden yhteydessä. Tällaisia sairauksia ovat syöpä, aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai sydäninfarkti. Korvaukseen oikeuttavia toimenpiteitä ovat avosydänleikkaus, suuri elinsiirto tai munuaisten vajaatoiminta, joka edellyttää dialyysihoitoa. Vakuutuksesta maksettavan kertakorvauksen voi vapaasti käyttää haluamallaan tavalla, vaikka hakeutumalla yksityiseen sairaanhoitoon nopeamman hoitoonpääsyn mahdollistamiseksi. 

Varaa tästä aika etätapaamiseen, jossa voimme kartoittaa tilanteesi ja tehdä yhdessä juuri sinulle räätälöidyn vaurastumissuunnitelman, joka auttaa sinua näkemään oman taloutesi mahdollisuudet ja varautumaan riskeihin. Halutessasi voit ottaa henkivakuutuksen ja vakavan sairauden turvan myös suoraan verkkosivuiltamme. 

Varaa etätapaaminen