Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä

Aktian nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa ilmoitetaan, että ”sinulla on uusi päivitys”, ja pyydetään kirjautumaan. Linkki ohjaa valesivustolle, joten älä klikkaa linkkiä. Lue lisää turvallisesta asioinnista täältä.

 

Juhannusta kohti edelleen epävarmoilla vesillä

Juhannusta kohti edelleen epävarmoilla vesillä

Maanantai 13. kesäkuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Vapun jälkeisinä viikkoina osakkeet jatkoivat kevään mollivoittoista kehitystä, mutta viime viikkoina olemme onneksi nähneet parempaa kehitystä myös osakemarkkinoilla. Koko alkuvuoden ajan esillä olleet epävarmuustekijät ovat edelleen enemmän kuin ajankohtaiset sijoittajien arvioidessa nykyistä sijoitusympäristöä. Inflaatio, korkeammat korot, korkea energian hinta, Venäjän sota Ukrainassa, työvoiman saatavuus, komponenttipula sekä pullonkaulat tuotantoketjuissa ovat päällimmäiset syyt, miksi sijoitusmarkkinoilla on nähty näinkin heikko alkuvuosi. Arvostuskertoimet ovat laskeneet kaikilla markkinoilla, mutta samaan aikaan tuleviin tuloksiin kohdistuvaa epävarmuutta voidaan luonnehtia normaalia korkeammaksi. 

Osallistuimme viime viikolla isoon New Yorkissa järjestettyyn konferenssiin, johon osallistui yli 130 pääasiassa amerikkalaista yhtiötä monelta eri toimialalta, ja noin 1400 institutionaalista sijoittajaa ympäri maailmaa. Tunnelma sijoittajien keskuudessa käytävillä oli odotetusti varovainen, ja sana taantuma tuli tasaisin aikavälein keskusteluissa esille. Valitus polttoaineen korkeasta hinnasta oli myös yksi viikon keskeisistä puheenaiheista. J.P. Morganin toimitusjohtajan Jamie Dimonin konferenssissa antamat kommentit tulevasta ”hurrikaanista” taloudessa aiheuttivat otsikoita jo samana päivänä. Dimonin suurimmat huolet liittyivät öljyn hintaan sekä keskuspankki FED:in kiristyksiin. Myös Goldman Sachsin esitys seuraavana päivänä oli kohtalaisen varovainen, ja heidän kommenttinsa ja näkemykset talouden tilasta kaikuivat samaa viestiä kuin Dimonilla. Muuten yhtiöt olivat kuitenkin yleisesti ottaen jokseenkin optimistisia. Maksuteknologiayhtiö Visa indikoi, että heidän datansa perusteella kuluttaja on edelleen vahva, ja että kulutus toukokuussa oli linjassa huhtikuun tason kanssa. Selvästi kuluttajan rahat virtaavat nyt enemmän matkustukseen ja palveluihin kuin tavaroihin. Tämä trendi on ollut nähtävissä jo pitkään. Logistiikkayritys UPS indikoi, että varakkaat ihmiset tilaavat edelleen kalliita tuotteita kuten ennen, mutta vähemmän varakkaiden halvempien tuotteiden tilaukset ovat olleet selvässä laskussa. 

Työvoimapula piinaa lähes kaikkia sektoreita tällä hetkellä. USA:n työttömyys on ennätysmatalalla tasolla, joten pätevää henkilökuntaa ei ole helppo löytää. Monet yhtiöt ovat kuitenkin mahdollisuuksien puitteissa taklanneet tätä tilannetta tehostamalla toimintaansa teknologian avulla. Niin yllättävää kuin se onkin, näkevät useimmat yhtiöt edelleen mahdollisuuksia saavuttaa merkittäviä lisähyötyjä teknologisen tehostamisen kautta, ja tähän niillä on myös selkeät tiekartat.

Alkuvuoden kurssilaskun myötä arvostustasot osakemarkkinoilla ovat selvästi aiempaa houkuttelevampia. Sijoittajien keskuudessa vallitsee myös laaja yhteisymmärrys siitä, että kurssilaskun myötä monessa laadukkaassa yhtiössä arvostuskertoimet ovat laskeneet jo liikaa suhteessa hyviin kasvunäkymiin. Lapsia on niin sanotusti heitetty pesuveden mukana, kun markkinoilla on laajasti ja valikoimatta vähennetty osakeriskiä. Tämä avaa hyviä mahdollisuuksia aktiiviselle salkunhoidolle tuottaa osakevalinnan kautta ylituottoa sijoittamalla laadukkaisiin ja järkevästi hinnoiteltuihin yhtiöihin. Kesä voi todennäköisesti jatkua epävarmuuden merkeissä, koska yllä mainitut epävarmuustekijät eivät vielä ole häviämässä minnekään, mutta kiinnostavia mahdollisuuksia on avautunut ja avautuu varmasti lisää sijoittajille lähiaikoina.

Markkinakatsauksen on kirjoittanut osakesijoitusjohtaja Andreas Bergman.