Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Rahapolitiikka kiristyy taantuman uhasta huolimatta

Rahapolitiikka kiristyy taantuman uhasta huolimatta

Maanantai 8. elokuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Sijoitusmarkkinoilla heinäkuu on menty hyvin positiivisissa tunnelmissa markkinoiden kiriessä takaisin osan tappioista erittäin heikon ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Globaaleiden osakemarkkinoiden tuotto heinäkuussa oli omissa valuutoissaan noin 7 % ja euroissa jopa 10 % euron heikentymisen ansiosta. Korkomarkkinoilla koko alkuvuoden jatkunut korkojen nousutrendi taittui kesäkuun lopulla korkojen laskuksi ja heinäkuussa myös kaikkien korkomarkkinoiden tuotot olivat plussan puolella.

Inflaatio- ja kasvupelot ovat pysyneet markkinoiden fokuksessa. Inflaatio on jatkanut yllättämistään yläkanttiin. Sekä USA:ssa että euroalueella inflaatio on vuositasolla tällä hetkellä noin 9 % tasolla. Talouskasvu on hidastumassa yllättävänkin nopeasti ja talouden ajautuminen taantumaan on jo realistinen skenaario, vaikka vielä onkin liian aikaista julistaa taantuman alkaneen. Konsensusodotus globaalille talouskasvulle tänä vuonna on yhä noin 3 %, mutta se näyttää mielestämme liian korkealta. Talouskasvua hidastavia tekijöitä on monenlaisia. Inflaation kiihtyminen ja pysyminen itsepintaisen korkealla on globaali ongelma. USA:n taloutta kurittaa eniten korkojen nousu. Euroopassa suurin ongelma on energia – sekä sen hinta että saatavuus ja riittävyys. Kiina puolestaan painii edelleen koronasulkujen ja kiinteistösektorin ongelmien kanssa. Monet taantumaindikaattorit vilkuttavat varoitusmerkkejä. Yritysten tulevaisuudennäkymiä luotaavat ostopäällikköindeksit ovat heikentyneet sekä teollisuudessa että palveluissa tasoille, jotka indikoivat talouskasvun hyytyneen ja talouden jopa supistuvan jo joiltain osin. USA:ssa korkokäyrä on invertoitunut eli lyhyet markkinakorot ovat korkeammalla kuin pitkät korot.

Heikosta talousdatasta huolimatta keskuspankit näyttävät tällä hetkellä pelkäävän enemmän inflaatiota kuin talouskasvun hiipumista. Fed on nostanut ohjauskorkoaan tänä vuonna jo 225 korkopistettä ja myös EKP nosti ohjauskorkoaan heinäkuussa 50 korkopistettä. Keskuspankkien viesti on ollut, että koronnostot tulevat jatkumaan, kunnes inflaatio alkaa taittumaan pysyvästi laskuun. Voi jopa olla niin, että keskuspankit ovat valmiita ajamaan talouden tietoisesti lievään taantumaan saadakseen inflaation hallintaan. Hyvä uutinen on se, että talouskasvun hiipuessa myös inflaation pitäisi alkaa hidastumaan kysynnän heikentyessä, mikä puolestaan vähentäisi keskuspankkien painetta nostaa korkoja. Tätä markkinat näyttävät jo hinnoittelevankin. Heikon talousdatan myötä varsinkin pitkät korot ovat laskeneet selvästi kesäkuun huipputasoiltaan ja osakemarkkinat ovat saaneet tukea, kun odotukset tulevista koronnostoista ovat maltillistuneet. Tällä hetkellä markkinat hinnoittelevat noin 100 korkopisteen koronnostoja loppuvuoden aikana sekä Fediltä että EKP:ltä.

Talouskasvun hidastuminen näkyy myös yritysten raportoimissa toisen vuosineljänneksen tuloksissa. Vaikka tulokset ovat olleetkin hiukan odotettua parempia ja odotukset ylittäneitä yrityksiä on yhä enemmän kuin tulospettäjiä, suhdeluku on heikompi kuin edellisillä tuloskausilla. Tuloskasvu itsessään on myös vaatimatonta. Vuodentakaiseen nähden jo raportoineiden yritysten tulokset ovat niukin naukin plussan puolella ja jos energiasektorin vaikutus eliminoidaan, tuloskasvu on lähellä nollaa. Tulevilla vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä vertailukohta tulee olemaan entistä kovempi, joten jatkossa tulosodotuksiin pääseminen tulee olemaan aiempaa vaikeampaa. 

Markkinoilla hidastuvaa talous- ja tuloskasvua on hinnoiteltu jo koko alkuvuosi. Arviomme mukaan talouskasvun hidastuminen ja jopa lievä taantuma ovat jo pitkälti hinnoissa. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin paljon ja riski syvemmästä laskusuhdanteesta ja yritysten tulostaantumasta on koholla. Vaikka markkina onkin ollut vahva viimeisen kuukauden aikana, emme halua jahdata tätä rallia ja lisätä riskiä. Pidämme edelleen osakkeet alipainossa, pitkät korot neutraalipainossa ja lyhyet korot ylipainossa.

Osakeallokaation sisällä ylipainotamme Eurooppaa ja olemme alipainossa Pohjoismaissa. USA, Japani ja kehittyvät markkinat ovat neutraalipainossa. Korkoallokaatiossa olemme kesän aikana laskeneet High Yield -yrityslainat ja kehittyvien markkinoiden dollarimääräiset valtionlainat ylipainosta neutraaliin ja nostaneet euroalueen Investment Grade -yrityslainat alipainosta neutraaliin. Euroalueen valtionlainat ovat isossa alipainossa ja kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtionlainat isossa ylipainossa.

Tuoreen markkinakatsauksen on kirjoittanut allokaatiojohtaja Tommi Tähtinen.