Siirry sisältöön Siirry chattiin
Fed palautti markkinat maan kamaralle

Fed palautti markkinat maan kamaralle

Maanantai 5. syyskuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Sijoitusmarkkinoilla tunnelmat muuttuivat elokuussa jälleen synkemmiksi. Globaalit osakemarkkinat laskivat omissa valuutoissaan noin 3 % ja euroissa noin 2 %.  Korkomarkkinoilla korot kääntyivät selvään nousuun ja nyt on palattu lähelle alkukesän korkeimpia tasoja.

Markkinoiden käänteen taustalla on ennen kaikkea Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtaja Powellin elokuun lopussa Jackson Holen talouskonferenssissa antama hyvin selkeäsanainen viesti siitä, että Fedin inflaationvastainen taistelu on vielä pahasti kesken. Tämä katkaisi siivet markkinoilla heränneiltä toiveilta sen suhteen, että heikentyvien talouskasvunäkymien myötä rahapolitiikan kiristyminen olisi jo pitkälti takanapäin ja näkyvissä olisi jopa käänne elvyttävään suuntaan. Powell totesi, että korot tulevat pysymään korkeammalla ja pidempään, kuin mitä markkinoiden odotuksissa oli, vaikka se tarkoittaisikin vaikeita aikoja yrityksille ja kuluttajille. Markkinoilla tämä näkyi välittömästi osakekurssien laskuna ja korkojen nousuna.

Keskuspankeille tilanne on kokonaisuudessaan vaikea. Talouskasvunäkymät heikkenevät koko ajan, mutta inflaatio on ja pysyy itsepintaisen korkealla noin 9 % tasolla sekä USA:ssa että Euroopassa. Varsinkin USA:ssa työmarkkinoiden tilanne on lisäksi poikkeuksellisen tiukka. Mandaattiensa puitteissa keskuspankeilla ei kuitenkaan ole muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä hillitsemään inflaatiota, vaikka se johtaisikin talouden taantumaan. Monet taantumaindikaattorit vilkuttavat varoitusmerkkejä. Yritysten tulevaisuudennäkymiä luotaavat ostopäällikköindeksit ovat jatkaneet heikentymistään sekä teollisuudessa että palveluissa. Teollisuudessa uusien tilausten määrä on laskenut ja varastotasot nousseet. Asuntomarkkinoiden aktiviteetti on hiipumaan päin. USA:ssa korkokäyrä on invertoitunut, eli lyhyet markkinakorot ovat korkeammalla kuin pitkät korot. Energiakriisin keskellä kamppailevassa Euroopassa talouden ajautuminen taantumaan näyttää jo todennäköisimmältä skenaariolta. USA:ssa tilanne ei ole yhtä paha kuin Euroopassa, mutta taantuman riski on hyvin todellinen myös siellä.

Vaikka talousindikaattorit ovat heikentyneet koko kuluvan vuoden ajan, yritykset ovat toistaiseksi onnistuneet luovimaan kustannuspaineiden keskellä yllättävän hyvin. Alkuvuoden aikana sekä liikevaihdot että tulokset ovat yhä jatkaneet kasvuaan valtaosalla yrityksistä, vaikka energiasektorin positiivinen vaikutus kokonaisuuteen onkin suuri. Tulevilla kvartaaleilla vertailukohta muuttuu kuitenkin entistä haastavammaksi, joten jatkossa kasvun ylläpitäminen ja ennusteiden ylittäminen tulee olemaan entistä vaikeampaa. 

Markkinoiden volatiliteetti on ollut selvästi keskimääräistä suurempaa niin osake-, korko- kuin valuuttamarkkinoilla sijoittajien hinnoitellessa muuttuvia näkymiä. Talous- ja tuloskasvun hidastuminen on jo osittain hinnoissa, mutta mielestämme markkina ei vielä hinnoittele talous- ja tulostaantuman riskiä riittävästi, vaikka osakkeiden arvostustasot ovatkin laskeneet. Pidämme edelleen osakkeet alipainossa, pitkät korot neutraalipainossa ja lyhyet korot ylipainossa.

Osakeallokaation sisällä ylipainotamme Eurooppaa ja olemme alipainossa Pohjoismaissa. USA, Japani ja kehittyvät markkinat ovat neutraalipainossa. Korkoallokaatiossa pidämme euroalueen valtionlainat isossa alipainossa ja kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtionlainat isossa ylipainossa. Investment Grade -yrityslainat, High Yield -yrityslainat ja kehittyvien markkinoiden dollarimääräiset valtionlainat ovat neutraalipainossa.