Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktia Osakeobligaatio Terveydenhuolto nyt merkittävissä

Aktia Osakeobligaatio Terveydenhuolto nyt merkittävissä

Keskiviikko 21. syyskuuta 2022

Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Nykyinen korkea inflaatio syö pankkitilillä olevia varoja. Siksi niille va­roille, joita et tarvitse käyttöösi lyhyellä aikajänteellä, voi olla järkevää etsiä tavoitteisiisi sopiva sijoitusratkaisu.

Aktia Osakeobligaatio Terveydenhuolto on kokeneemmil­le sijoittajille sopiva viisivuotinen sijoitus, jonka tuotto perustuu ter­veydenhuoltosektorin kehitykseen. Tavoitteena on yhdistää korko­sijoittamisen turvallisuus ja osakemarkkinoiden, ainakin teoriassa, rajoittamaton tuottomahdollisuus.

Viiden vuoden sijoitusajalla sijoittaja saa varmuuden siitä, että sijoi­tuksen nimellisarvo on turvattu osakemarkkinoiden kehityksestä riip­pumatta. Mikäli osakkeiden kehitys on positiivista, tulee sijoitukselle myös sen mukaisesti tuottoa.

Siksi olemme valinneet kohde-etuudeksi juuri eurooppalaisista terveydenhuoltoalan yrityksistä koostuvan indeksin. Suurimpia yhtiöitä indeksissä ovat Roche, Astra Zeneca, Novartis ja Novo Nordisk. Kaikkiaan yhtiöitä on indeksissä 57, joten hajautus on varsin laaja.

Tilanteessa, jossa inflaatio kaventaa kulutus­mahdollisuuksia, terveydenhuoltoalan yhtiöt ovat siitä hyvässä asemas­sa, että lääkkeistä ja terveydenhuollosta ei ensimmäisenä tingitä. Myös väestön vanheneminen ja pitenevät eliniät tukevat toimialan kas­vua pitkällä tähtäimellä. Kun vielä lisätään, että terveydenhuoltosek­torin yhtiöt ovat tällä hetkellä historiaansa nähden harvinaisen edulli­sia, voidaan sanoa, että teema istuu tähän hetkeen erinomaisen hyvin.

Osakeobligaatio Terveydenhuolto on merkittävissä 14.10. asti. Tämä on luonnollisesti vain yksi vaihtoehto. Varaa aika etätapaamiseen, niin tehdään sinulle henkilökohtainen vaurastumissuunnitelma ja katsotaan, mikä on juuri sinulle sopivin tapa säästää ja sijoittaa.

Tämän tuotteen myyntiaika on päättynyt. Tuomme säännöllisesti myyntiin uusia markkinatilanteeseen räätälöityjä strukturoituja sijoitustuotteita. Tällä hetkellä myynnissä olevat tuotteemme löydät täältä

Tämä on mainos. Osakeobligaatio Terveydenhuolto on 5-vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on Nordea Bank Abp. Osakeobligaatiolle ei ole asetettu vakuutta. Osakeobligaatioon liittyy liikkeeseenlaskijariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Pääomaturva on voimassa vain lainan eräpäivänä. Pääomaturva ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. Tulokseen vaikuttaa myös verotus, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan on aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustuttava sijoituskohteen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta ja markkinointiesitteestä. Markkinointiesite, avaintietoasiakirja kululiitteineen, lainakohtaiset ehdot sekä ohjelmaesite ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.