Siirry sisältöön Siirry chattiin

Tiedote muutoksesta Aktian rahastoissa

Torstai 29. syyskuuta 2022 Asiakastiedotteet

Erikoissijoitusrahastoissa Aktia Vaihtoehtoiset, Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen, Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen tehdään muutoksia osuussarjoihin ja niiden hinnoitteluun. 

Alla olevat muutokset astuvat voimaan 29.9. Rahastojen osuussarjamuutokset ovat osa Aktian varainhoitoliiketoiminnan yhtenäistämistä, jonka yhteydessä pyritään yhtenäistämään Aktian rahastojen perustietoja. 

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

 

Erikoissijoitusrahasto Aktia Vaihtoehtoiset

Aktia Vaihtoehtoiset -rahaston nykyiset osuussarjat A, T, E ja O jäädytetään, mikä tarkoittaa, että näihin osuussarjoihin ei ole enää mahdollista tehdä lisäsijoituksia. Ennen 29.9. tehdyt sijoitukset säilyvät näissä osuussarjoissa. Osuussarjojen nimet muuttuvat, eivätkä alla kerrotut hinnoittelumuutokset koske jäädytettäviä osuussarjoja. 

Uusien osuussarjojen tuotto-osuudet A ja C ja kasvuosuudet B ja D ovat tulleet käyttöön 29.9. Jatkossa merkinnät tapahtuvat näihin osuussarjoihin. Osuussarjoissa on nykyistä korkeampi kiinteä hallinnointipalkkio ja tuottosidonnainen palkkio. Lisäksi lunastuksen yhteydessä veloitetaan rahaston hyväksi maksettava kaupankäyntipalkkio, jonka suuruus on enintään 5 % ja vähintään 1 % riippuen sijoitusajan pituudesta. Uusien osuussarjojen tarkemmat tiedot löytyvät torstaina 29.9. rahastoesitteestä osoitteessa www.aktia.fi/sijoituskohteet. 

Uusien osuussarjojen minimimerkintäsummat ovat A ja B -sarjoissa 5 000 euroa ja C ja D -sarjoissa 500 000 euroa.

Erikoissijoitusrahastot Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen, Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen

Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen, Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen -rahastojen nykyiset kasvuosuus A-sarjat ovat jatkossa nimeltään B-sarjoja. 

Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen, Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen -rahastojen nykyiset tuotto-osuus T-sarjat ovat jatkossa nimeltään A-sarjoja. 

Aktia Varainhoitosalkku+ Maltillinen, Aktia Varainhoitosalkku+ Tasapainoinen ja Aktia Varainhoitosalkku+ Tuottohakuinen -rahastoista veloitettava hallinnointipalkkio laskee vastaamaan Aktian muiden varainhoitosalkku-rahastojen palkkiotasoa.

Rahastojen osuussarjamuutokset eivät aiheuta veroseuraamuksia luonnollisille henkilöille, jotka ovat yleisesti verovelvollisia Suomessa.


Rahastojen säännöt ja rahastoesitteet löytyvät osoitteesta aktia.fi/sijoituskohteet