Siirry sisältöön Siirry chattiin
Inflaatio kiusaa sijoittajia

Inflaatio kiusaa sijoittajia

Maanantai 24. lokakuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Inflaatio. Kukapa ei olisi ehtinyt kuulla siitä. Kuluttajahintojen noususta on tullut talouden kuumin puheenaihe. Oli hintojen nousun syynä sitten talouden pullonkaulat, sota, massiiviset elvytyspaketit tai tähtien asento, on sen vaikutus sijoitustuottoihin lyhyellä tähtäimellä negatiivinen.

Inflaatio syö tuottoja

Sijoitustuotot voidaan karkeasti jakaa nimellisiin ja reaalisiin. Nimellinen tuotto kuvaa sitä tuottoa, jonka saamme jostain sijoituksesta, vaikka korkosijoituksesta tai osakkeesta. Reaalituotossa huomioidaan tämän lisäksi yleisen hintatason muutos, eli se mitä sijoittaja saamallaan tuotolla voi oikeasti ostaa. Esimerkiksi jos osakkeen tuotto on 8 % vuodessa ja inflaatio on 4 %, on reaalinen tuotto 8 % - 4 % = 4 %. Sadan euron sijoituksesta tupsahtaa tilille 8 euroa, mutta hintojen nousu myötä tuotto vastaa vain 4 euroa.

Reaaliomaisuudesta suojaa inflaatiota vastaan

Sijoittajan mahdollisuudet suojautua inflaatiota vastaan ovat lyhyellä tähtäimellä hyvin rajatut. Kuten olemme huomanneet, inflaatio ja siihen liittyvä epävarmuus on laskenut osakekursseja ja velkakirjojen hintoja. Takkiin on siis tullut. Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös inflaatioon pätee sama vanha nyrkkisääntö: sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Mutta reaaliomaisuus, esimerkiksi asunnot ja osakkeet, antaa parempaa suojaa nopean inflaation ympäristössä. 

Reaaliomaisuuden erottaa siihen liittyvä mahdollisuus nostaa hintoja. Kun tavaroiden hinnat nousevat tarkoittaa se, että myös tavaroita valmistavien yhtiöiden liikevaihto kasvaa ja korkeampi liikevaihto mahdollistaa korkeammat osingot. Samalla tavalla asumiskustannusten noustessa vuokrien nosto kasvattaa vuokranantajan tuottoja. Tämä kyky nostaa hintoja on reaaliomaisuuden etu.

Mutta tärkein huomio on se, että yritysten hintojen nostojen vaikutus tulee viiveellä ja tästä syystä reaaliomaisuuden edut edellyttävät myös pitkää sijoitushorisonttia.

Korkosijoituksissa ei pääsääntöisesti ole samaa hintojen nostomekanismia kuin reaaliomaisuudessa. Useimmiten korkotuotto on kiinteä, jolloin odotuksia korkeampi inflaatio syö alkuperäistä tuotto-odotusta. Toki korkojen noustua myös monet korkosijoitukset antavat nyt paljon parempaa tuottoa, mutta vain jos tekee sijoituksen nyt.

Suomalaisen kolme tärkeää inflaatiota

Suomalainen elää globaalissa maailmassa. Tämän seurauksena suomalaisella on ei yksi, ei kaksi vaan kolme tärkeää inflaatiolukua. 1) kotimaan inflaatio määrittää suomalaisten ostovoiman. Tällä hetkellä korkea inflaatio syö ostovoimaa ja heikentää mahdollisuuksiamme säästää. 2) euroalueen inflaatio määrittää korkotasomme. Olemme osa euroaluetta ja Euroopan Keskuspankki nostaa tai laskee korkoja euroalueen hintojen nousun mukaan. 3) Yhdysvaltojen inflaatio. Dollari on globaalin talouden selkäranka ja dollarin korkotaso vaikuttaa kaikkein rahoituserien arvoon, myös Helsingin pörssin.

Lyhyellä tähtäimellä sijoittajan on vaikea suojautua inflaatiota vastaan. Sijoitusten arvonmuutokset voivat olla suuriakin. Sitä varten ajallinen hajauttaminen on äärimmäisen tärkeää.