Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktia Henkivakuutuksen asiakaspalvelu on ruuhkautunut.

Pahoittelemme ruuhkasta aiheutuvaa haittaa.

Tuloskausi tapahtumia täynnä

Tuloskausi tapahtumia täynnä

Maanantai 31. lokakuuta 2022 Markkinakatsaukset ja sijoitusnäkemykset

Jos kriteereinä käytetään yllättävien ennakkotietojen tai tulosvaroitusten julkistuksia, tulosyllätyksiä sekä isoja osakekurssireaktioita, niin voidaan todeta, että suomalaisten pörssiyhtiöiden Q3-tuloskausi on käynnistynyt tapahtumarikkaasti.

Tätä kirjoitettaessa Helsingin pörssin 70 suurimmasta yhtiöstä noin puolet on jo julkistanut Q3-tuloksensa, mutta muutama isoimmista ja iso määrä keskisuuria sekä pienempiä yhtiöitä raportoi tuloksensa vielä lähiaikoina. Edellä mainittuja tapahtumia tulosjulkistusten yhteydessä on kuitenkin jo riittänyt ja vilkkaina tulospäivinä markkinoita seuraavien sijoittajien aika ei ole käynyt pitkäksi.

Tulosuutisia saatiin jo syys-lokakuussa ennen varsinaista tuloskautta useammalta yhtiöltä tuloksen ennakkotietojen tai tulosohjeistuksen muutosten muodossa. Mielenkiintoiseksi tilanteen teki se, että nämä tulosvaroitukset eivät olleet pelkästään taloustilanteen ja siten liiketoiminnan heikkenemisen perusteella tehtyjä negatiivisia muutoksia aiempiin viesteihin, vaan myös positiivisia tulos- tai liikevaihtovaroituksia julkistettiin useampia huolimatta heikentyneestä yleisestä talousnäkymästä. Positiivisia ennakkotietoja Q3:n kehityksestä tai koko vuoden ohjeistusmuutoksia julkistivat mm. UPM, TietoEvry sekä Vaisala. Negatiivisia tulosvaroituksia julkistivat vastaavasti mm. Kone, Terveystalo sekä Verkkokauppa.com.

Toistaiseksi Suomessa julkaistuista Q3-tuloksista noin kaksi kolmasosaa on ollut vähintään markkinoiden odotusten mukaisia liikevoittojen osalta ja liikevaihtojen osalta jopa hieman isompikin osuus. Odotuksiin nähden tuloskausi onkin siten käynnistynyt melko positiivisissa merkeissä. Itse kvartaalituloksen lisäksi osavuosikatsauksessa osakemarkkinoita kiinnostaa aina myös kommentit tulevaisuudesta. Osa yhtiöistähän antaa tarkankin ennusteen koko vuoden tuloksen ja liikevaihdon kehityksestä, kun taas jotkut yhtiöt eivät ohjeista tulosodotustaan tarkemmin. Tämä viestintätapa voi vaikuttaa myös yhtiön tarpeeseen muuttaa ohjeistustaan, jos näkymät muuttuvat. Kolmannen kvartaalin tulosraporteissa koko vuoden näkymiään positiiviseen suuntaan muuttivat mm. Nordea (kulu/tuottosuhteen osalta), Elisa (hieman positiivisempi viesti liikevaihdon ja käyttökatteen kasvusta) sekä Kesko (tulosohjeistuksen ”haarukkaa” tarkennettiin hieman ylöspäin).

Loppuvuoden tulosnäkymän lisäksi osakemarkkinoiden suuri kiinnostuksen kohde lähiaikoina on yhtiöiden tulosnäkymät vuodelle 2023. Talousnäkymä on hyvin epävarma, mutta samaan aikaan analyytikoiden keskimääräiset tulosennusteet ovat pysyneet melko korkealla tasolla.

Loppuvuoden tulosnäkymän lisäksi osakemarkkinoiden suuri kiinnostuksen kohde lähiaikoina on yhtiöiden tulosnäkymät vuodelle 2023. Talousnäkymä on hyvin epävarma, mutta samaan aikaan analyytikoiden keskimääräiset tulosennusteet ovat pysyneet melko korkealla tasolla. Tässä vaiheessa vuotta yhtiöiden tulevaisuuden kommentit liittyvät pääosin vain vuoden 2022 viimeiseen vuosineljännekseen ja harva yhtiö on vielä lausunut mitään virallisempaa ensi vuoden näkymistä. Monessa yhtiössä johdolla itselläänkin on hyvin heikko näkyvyys ensi vuoden kehitykseen ja pääosin yhtiöt kommentoivat ensi vuoden näkymiään vasta alkuvuonna tilinpäätösten julkistuksen yhteydessä. Tulosraporteissaan ensi vuoteen liittyviä uusia kommentteja antoivat kuitenkin jo mm. Nordea (nousevan korkotason positiivinen vaikutus 2023 korkokatteeseen analyytikoiden odotuksia suurempi), Kesko (yleisluonteinen, mutta positiivishenkinen kommentti 2023 tuloksen pysymisestä hyvällä tasolla) sekä Telia (nousevat energiakustannukset johtavat aiemmin viestittyä alhaisempaan käyttökatteen kasvuun).

Tämän vuoden osakekurssien laskun jälkeenkin osakemarkkinoiden ilmapiiri on ollut nykyisessä talousympäristössä hermostunut. Tuloskaudella tämä on ilmennyt myös isoina yksittäisinä osakekurssien reaktioina tulosjulkistusten jälkeen.

Tämän vuoden osakekurssien laskun jälkeenkin osakemarkkinoiden ilmapiiri on ollut nykyisessä talousympäristössä hermostunut. Tuloskaudella tämä on ilmennyt myös isoina yksittäisinä osakekurssien reaktioina tulosjulkistusten jälkeen. Isoja positiivisia osakekurssin muutoksia tulospäivänä nähtiin mm. Konecranesissa (tulos ja saadut tilaukset olivat odotuksia paremmat), Kemirassa (tulos odotuksia parempi, kun yhtiö oli pystynyt siirtämään nousseet kustannukset myyntihintoihinsa) sekä Huhtamäessä (hyvä tulos hinnoitteluvoiman ja heikommassakin taloustilanteessa pärjäävän liiketoiminnan ansiosta). Isoja kurssilaskuja tulospäivinä kokivat mm. Telia (edellä mainittu energiakustannusten nousu), Revenio (hieman analyytikoiden odotuksia alhaisempi Q3-tulos) sekä Neste (vahva kokonaistulos, mutta osakemarkkinoiden silmissä tärkeässä uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnassa nähtiin heikkoutta).

Pitkäaikaisen sijoittajan kannattaa pyrkiä pysymään rauhallisena tuloskauden kurssiheilunnasta huolimatta. Yksittäisten vuosineljännesten tulospoikkeamien sijaan fokus pitäisi olla siinä, onko yhtiön pidemmän ajan näkymä pysynyt ennallaan ja onko yhtiön liiketoiminnan suunta oikea. Kuten tänä vuonnakin on useasti nähty, välillä osakekursseissa tapahtuu ylireaktioita suuntaan tai toiseen ja muutokset voivat olla nopeitakin. Pelkkään isoon osakekurssireaktioon ei sijoituspäätöstä kannata perustaa, mutta pitkäaikaiselle sijoittajalle tuloskauden kurssiliikkeet voivat toisinaan tarjota kiinnostavia mahdollisuuksia jos ”kotiläksyt” on tehty ja näkemys yhtiön tulevaisuuden kehityksestä olemassa.